Kozy cmentarz SLA
Foto: arch.

Rozbudowa cmentarza w Kozach

Gmina Kozy przystąpiła do rozbudowy cmentarza komunalnego w Kozach. Planowane roboty stanowią II etap inwestycji zapoczątkowanej w 2008 roku.
W I etapie zrealizowano budowę miejsc pochówku wraz z niezbędną infrastruktura techniczną, w tym: drenaż głęboki, odwodnienie i oświetlenie terenu. Na terenie cmentarza wybudowano również chlorownię, w której oczyszczane są wody z drenażu głębokiego. Skuteczność funkcjonowania chlorowni dokumentują obowiązkowe badania wody, okresowo wykonywane przez laboratorium Aqua S.A. w Kobiernicach. Wyniki badań zawsze mieszczą się w granicach rygorystycznych norm.
Etap II stanowi kontynuację wcześniej wykonanych robót. Teren cmentarza komunalnego to około 2800 mkw. powierzchni. Powstanie tutaj około 300 miejsc pochówku dla zmarłych. Przewiduje się, że ilość ta zaspokoi potrzeby pochówku zmarłych z terenu gminy Kozy na około 10 lat. Cmentarz zostanie ogrodzony od strony ulicy Cmentarnej. Będzie to kontynuacja istniejącego już ogrodzenia. Pozostałe ogrodzenie wykonane będzie z systemowych przęseł prefabrykowanych. Do poszczególnych kwater prowadzić będą ścieżki z płyt chodnikowych betonowych. Pomiędzy grobami przewidziano przejście po ścieżkach żwirowych. Teren cmentarza oświetlony będzie lampami typu parkowego. Dla wygody osób odwiedzających cmentarz wykonane zostaną dwa punkty czerpalne wody. Na terenie cmentarza przygotowane będzie utwardzone także miejsce pod kontener na śmieci.
Nowo wybudowana infrastruktura techniczna (drenaż głęboki i odwodnienie) włączone zostaną do instalacji wybudowanych w I etapie realizacji. W drodze przetargu nieograniczonego gmina Kozy wyłoniła wykonawcę robót. O dużym zainteresowaniu firm niech świadczy fakt, że do przetargu złożono 25 ofert. W rezultacie postępowania przetargowego gmina Kozy podpisała umowę z firmą Zakład Instalacyjny Kazmar z Roczyn.
Koszt rozbudowy cmentarza komunalnego wyniesie prawie 284 tysiące złotych. Planowany termin zakończenia robót ustalono na 30.09.2016 r.

Urząd Gminy Kozy

Artykuł sponsorowany