Dni Dziedzictwa w Starej Wsi 9 września 2017
Foto: Materiały MGOK Wilamowice. Zabytkowy kościół w Starej Wsi.

Europejskie Dni Dziedzictwa

XXV edycja Europejskich Dni Dziedzictwa przebiegła pod hasłem „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu” i była poświęcona zabytkom.
Z tej okazji w Starej Wsi ks. Grzegorz Then, proboszcz miejscowej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, na terenie której znajduje się zabytkowy kościół, zorganizował konferencję popularno-naukową „Na drewnie pisane…” Wśród wielu gości i wykładowców znaleźli się eksperci z dziedziny historii, konserwacji zabytków i sztuki. Mówiono m.in. o krajobrazie kulturowym ziemi starowiejskiej w średniowieczu, symbolach ikonograficznych świętych na obrazach w XVI w. oraz o konserwacji drewnianego średniowiecznego tabernakulum z kościoła w Starej Wsi.
Goście zostali zaproszeni do zwiedzenia parafialnego muzeum sztuki sakralnej „Sacrum – Profanum”, muzeum etnograficznego z bogatymi zbiorami dawnej sztuki użytkowej – izby regionalnej „Stara Szkoła” oraz drewnianego kościoła parafialnego Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi, wybudowanego w 1522 r.

(BS)