Stacja Uzdatniania Wody Kobiernice-Czaniec
Foto: Materiały GPW. Pompy w Stacja Uzdatniana Wody Kobiernice w Czańcu.

Inwestycje w jakość wody

Dodatkowe systemy filtrujące są obecnie montowane w ujęciu Stacji Uzdatniania Wody Kobiernice-Czaniec. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów wyjaśnia, że dzięki temu poprawi się jakość wody z Soły, trafiającej do większości mieszkańców województwa śląskiego.
Na inwestycje, pozwalające systematycznie modernizować urządzenia, będące w zasobach Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach, spółka przeznacza co roku znaczne środki finansowe. – Wszystko po to, by poprawiać jakość wody, która finalnie transportowana jest naszymi rurociągami magistralnymi do klientów – mówi wiceprezes GPW Mirosław Szemla.
Poprawie ciągu technologicznego służy również montaż dodatkowych systemów filtrujących wodę w stacji uzdatniania wody na ujęciu w Czańcu. Dotychczasowe urządzenia zostaną wzbogacone o nowy ciąg technologiczny, dzięki czemu stacja będzie mogła pracować lepiej w okresie zwiększonej mętności wody po obfitych opadach deszczu w rejonie Kaskady Soły.
Modernizacja jest ważna bo stacja uzdatniania Kobiernice-Czaniec pełni istotną rolę w systemie dystrybucji wody w województwie śląskim, prowadzonym przez katowickie GPW. Przedsiębiorstwo jest bowiem producentem i hurtowym dostawcą wody, przeznaczonej do spożycia dla Górnośląskiej Aglomeracji. I to właśnie woda z rzeki Soły zaopatruje poprzez rozwiniętą sieć Przedsiębiorstwa ok. 70 procent mieszkańców województwa śląskiego, trafiając rurociągami z Kobiernic do Tychów Urbanowic i na stację uzdatniania do Goczałkowic.
Z wody produkowanej w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów korzysta łącznie około 3,5 miliona mieszkańców Aglomeracji, dociera do większości gmin województwa śląskiego. Odbiorcy otrzymują wodę ze stacji wodociągowych, bazujących na wodach powierzchniowych i głębinowych.
System, jaki obecnie posiada katowickie GPW, charakteryzuje się wysokosprawnymi urządzeniami do uzdatniania wody, a także siecią rurociągów magistralnych, umożliwiających przerzut wody pomiędzy poszczególnymi rejonami Aglomeracji. Sieć wodociągowa GPW umożliwia magazynowanie wody i wyrównywanie jej rozbiorów poprzez zbiorniki sieciowe, a także tworzenie rezerw produkcyjnych, które zapewniają dostawy wody nawet w przypadku wystąpienia awarii któregoś z elementów systemu. Na system ten składają się: dwa Zakłady Uzdatniania Wody (ZUW), dziewięć Stacji Uzdatniania Wody (SUW), osiem Oddziałów Sieci Magistralnej (OSM), dziewięć kompleksów sieciowych zbiorników wyrównawczych, około 900 km sieci wodociągowej magistralnej.

(RED)

Szemla_6Mirosław Szemla,
wiceprezes GPW SA ds. Produkcji:
Stale dbamy o to, aby podnosić jakość naszych usług, przede wszystkim zależy nam na dostarczaniu odbiorcom wody dobrej jakości. Dlatego każdego roku inwestujemy ok. 40 mln złotych w poprawę infrastruktury wodociągowej.
Jednocześnie zależy nam, aby kosztów inwestowania w jakość wody nie przerzucać na odbiorców, toteż od czterech lat nasze ceny pozostają na tym samym poziomie. Takie też założenia przyjęliśmy na następny rok, choć nie wiem, czy uda nam się je utrzymać. Obawiamy się, że rządowe zapowiedzi drastycznej podwyżki opłat za korzystanie ze środowiska wywołają konieczność podwyżki cen wody. Na razie pozostaje zbyt wiele niewiadomych, aby można było precyzyjnie określić, jak kształtować się będą ceny wody w najbliższym czasie.