Konkurs
Foto: Małgorzata Koniorczyk. Młodzi uczestnicy konkursu energetycznego to osoby z zacięciem do uprawiania odpowiedzialnej nauki.

Jaworze: Młodzież z energią

W Jaworzu rozstrzygnięty został IX Krajowy Konkurs Energetyczny im. prof. Jacka Malko. Gmina już po raz trzeci włączyła się w promowanie i wspieranie uzdolnionej naukowo młodzieży.
Idea Krajowego Konkursu Energetycznego narodziła się przed kilku laty z inicjatywy dr Haliny Rechul. To za jej sprawą przedsięwzięcie zawitało do Jaworza, które w obecnej edycji drugi raz gościło finał konkursu. – Dzięki organizacji finału ponownie mieliśmy okazję gościć w naszej gminie wielu inteligentnych i ciekawych świata młodych ludzi. Wszyscy odznaczają się tym, że posiadają pasje badawcze, potrafią przy tym myśleć kreatywnie i nieszablonowo – mówi wójt Jaworza Radosław Ostałkiewicz, który w tym roku dołączył do grona ambasadorów konkursu.
Wzorem poprzednich edycji nadesłane przez młodzież prace pisemne wraz z prezentacjami dotyczyły kilku tematów, jak elektromobilność, odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna, czy ogrzewanie budynków na obszarach wiejskich. Oceny dokonało jury złożone z osobistości świata energetyki, naukowców i praktyków. Nadzór merytoryczny sprawował mgr inż. Edward Słoma z Departamentu Energetyki Ministerstwa Energii, jury przewodniczyła dr Aleksandra Łakomiak z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Po obradach pierwsze miejsce przyznano Grzegorzowi Życkiemu z Zespołu Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie. Na drugiej pozycji została sklasyfikowana Alicja Rak z Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu, a ex aequo na trzecim miejscu znaleźli się: Szymon Skórski z Zespołu Szkół im. Janusza Groszkowskiego w Mielcu oraz Antoni Urbaś z Zespołu Szkół im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie. Wyróżnienia trafiły do Nikodema Igies z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie, Magdaleny Oczek z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Doroty Kannenberg z Politechniki Wrocławskiej.
Organizatorem konkursu była w tym roku Fundacja Świadomi Klimatu z Wrocławia. Na jego finał przybyło wielu gości, wśród nich była posłanka Mirosława Nykiel z sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych. – Celem konkursu jest nie tylko budowanie społeczeństwa świadomego energetycznie i ekologicznie, ale także poszerzanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów. Konkurs daje młodzieży możliwość zaprezentowania osobistego, krytycznego stosunku do problemów współczesnej energetyki – wyjaśniają pomysłodawcy i organizatorzy Krajowego Konkursu Energetycznego, który w przyszłym roku obchodzić będzie swój jubileusz. (MAN)