forum organizacji Jaworze (5)
Foto: Materiały UG Jaworze. Jaworzańskie Forum było okazją dla reprezentantów stowarzyszeń do wyrażenia swoich opinii i uwag co do współpracy z Gminą Jaworze.

Forum organizacji pozarządowych

W Jaworzu na zaproszenie wójta Radosława Ostałkiewicza członkowie stowarzyszeń i organizacji społecznych obradowali podczas I Jaworzańskiego Forum Organizacji Pozarządowych.
Spotkanie odbyło się w sali „Pod Goruszką”, jak wyjaśnia wójt, celem była wspólna dyskusja, wymiana spostrzeżeń oraz wysłuchanie wystąpień, które dotyczyły działalności stowarzyszeń, współpracy z Gminą Jaworze oraz możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Wójt omówił szczegółowo wzmocnienie współpracy publiczno-społecznej w procesach zarządzania rozwojem lokalnym gminy. Zwrócił również uwagę na kwestie finansowania organizacji pozarządowych i zaznaczył, że w latach 2014-2018 fundusze z budżetu Gminy, przeznaczone na działalność organizacji pozarządowych, wzrosły czterokrotnie. Jego wystąpienie uzupełnili pracownicy Urzędu Gminy i Ośrodka Promocji Gminy Jaworze, a także przedstawiciele stowarzyszeń.
Spotkanie było również okazją do rozpoczęcia przygotowań do roku obchodów 100-lecia Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Wójt Radosław Ostałkiewicz podkreślił, że w tej wyjątkowej sprawie bardzo liczy na współpracę i wspólne działanie stowarzyszeń. Prosił również o wspólne tworzenie kalendarza wydarzeń w Jaworzu.
W Jaworzu działa ponad trzydzieści organizacji pozarządowych.

(R)