zaplecze sportowe w Rudzicy
Foto: Materiały UG Jasienica

Jasienica: Inwestycje dla przyszłości

Tegoroczny budżet Gminy Jasienica będzie nastawiony na inwestycje służące rozwojowi i poprawie warunków życia mieszkańców we wszystkich sołectwach. – Tak dobrej sytuacji finansowej gmina Jasienica jeszcze nie miała – mówi wójt Janusz Pierzyna.
W tym roku dochody budżetu gminy Jasienica wyniosą 102,5 mln zł, zaś planowane wydatki blisko 107 mln zł. Różnica w wysokości 4,3 mln zł pokryta zostanie z wolnych środków, jakie gmina posiada, przede wszystkim dzięki pieniądzom ze sprzedaży kolejnych działek w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej. Na koniec 2017 r. została osiągnięta nadwyżka budżetowa, która może wynieść nawet ok. 15 mln zł, ale dokładna kwota będzie znana dopiero po zamknięciu bilansu.
Tak dobra sytuacja finansowa pozwala na inwestowanie z myślą o rozwoju całej gminy. Trwa rozbudowa szkoły w Międzyrzeczu Górnym, którą trzeba było szybko podjąć w związku ze zmianami, jakie przyniosła likwidacja gimnazjów, co w 2018 r. ma kosztować 2,1 mln zł. Niedawno rozpoczęła się rozbudowa strażnicy OSP w Grodźcu (2 mln zł), zaawansowana jest rozbudowa strażnicy OSP w Mazańcowicach (4,5 mln zł) oraz zaplecza sportowego w Rudzicy (1,5 mln zł). Rozpoczyna się budowa nowego ośrodka zdrowia w Mazańcowicach (ok. 1,5 mln zł), wkrótce zostanie też przygotowana koncepcja rozbudowy budynku w Jasienicy, w którym mieścić się będzie strażnica OSP i Urząd Gminy.
W 2018 r. kontynuowane będą również inwestycje drogowe. Oprócz poprawy nawierzchni ulic o znaczeniu lokalnych dojazdów, z budżetu Gminy Jasienica zostanie udzielone wsparcie na modernizację kilku kluczowych arterii międzygminnych, które przeprowadzi bielskie Starostwo Powiatowe, m.in. ul. Strumieńskiej z nowym, dużo bezpieczniejszym od obecnego, dwupasowym rondem na skrzyżowaniu dróg z centrum Rudzicy i z Międzyrzecza. Dofinansowanie do tej drogi z budżetu państwa zostało wysoko zakwalifikowane, są więc duże szanse, że je ostatecznie uzyska. Wtedy z budżetu Gminy dołożonych zostanie ok. 2,8 mln zł. Starostwo ma zamiar wystąpić także o dofinansowanie modernizacji drogi od cmentarza ewangelickiego w Międzyrzeczu do Ligoty, z rondem na skrzyżowaniu z drogą z Mazańcowic. Gdyby projekt takie dofinansowanie uzyskał, to również w tym przypadku Gmina Jasienica zadeklarowała pokrycie części kosztów.
Z mniejszych inwestycji drogowych warto wymienić budowę drogi do PSZOK (277 tys. zł) oraz dokończenie parkingu w rejonie kościoła w Międzyrzeczu Górnym (140 tys. zł). Na budowę oświetlenia ulicznego w tym roku zostanie przeznaczonych 265 tys. zł, a na modernizację gazowej instalacji grzewczej w szkole w Wieszczętach 180 tys. zł. Na zakup gruntów oraz budowy placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznych zaplanowano 630 tys. zł, a na tegoroczne dofinansowanie programu ograniczenia niskiej emisji przez montaż instalacji fotowoltaicznych „Słoneczna Gmina Jasienica” blisko 1 mln zł.
Wójt liczy również, że uda się pozyskać dofinansowanie do termomodernizacji co najmniej sześciu budynków użyteczności publicznej, a więc strażnic OSP w Rudzicy, Świętoszówce i Wieszczętach, filii GOK w Bierach i Rudzicy, a także szkoły w Wieszczętach.
Podobnie będzie z uzyskaniem dofinansowania z funduszy programów transgranicznych, m.in. do projektu wzmocnienia potencjału turystycznego Jasienicy z budową tężni solankowej w parku przy kompleksie Drzewiarza (135 tys. zł), przeszklonego budynku „Ogród tradycji w Jasienicy” (550 tys. zł), a także zagospodarowania parku przy Urzędzie Gminy Jasienica (70 tys. zł).

(UGJ)

Janusz PierzynaJanusz Pierzyna,
wójt gminy Jasienica:
Tak dobrej sytuacji finansowej nasza gmina jeszcze nie miała, wiele zawdzięczamy wcześniejszej inwestycji – Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej. Zabiegaliśmy o pozyskanie zewnętrznych funduszy na jej utworzenie, ale dziś nasze wieloletnie starania przynoszą korzyści finansowe całej gminie Jasienica. Jednak tak dobra sytuacja finansowa i nadwyżka nie mogą oznaczać marnowania pieniędzy. Wypracowanie dodatkowych funduszy kosztowało nas zbyt dużo pracy, aby je roztrwonić, dlatego mają służyć rozwojowi całej gminy i tworzeniu lepszych warunków życia kolejnych pokoleń naszych mieszkańców.

 

 

 

plac zabaw

Autor: W tym roku zostanie oddany do użytku budynek zaplecza sportowego w Rudzicy.