panorama kozy mieszkancy
Foto: Arch. UG Kozy

Kozy: Kolejki po kotły

W drugiej połowie kwietnia w Urzędzie Gminy Kozy zakończył się nabór wniosków dla osób ubiegających się o uzyskanie dotacji na wymianę źródła ogrzewania w budynkach mieszkalnych. Program ten spotkał się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców gminy.
Wymianę nieekologicznych kotłów węglowych na nowoczesne kotły 5 klasy emisji lub na ogrzewanie gazowe zawarto w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Gdy tylko informacja o możliwości uzyskania dofinansowania się pojawiła, chęć realizacji takiego działania wyraziło wstępnie w formie ankiet prawie 700 osób.
Początkiem kwietnia odbyło się spotkanie z mieszkańcami, podczas którego wyjaśniono wszelkie kwestie związane z wymianą kotłów, rozdano również wnioski, niezbędne do wypełnienia i ubiegania się o bezzwrotną dotację. Rozpoczęcie naboru wyznaczono na 11 kwietnia. Ponieważ jako decydujący dla terminu realizacji zadania wskazano kolejność złożenia wniosku, to już we wtorek 10 kwietnia, a więc w dniu poprzedzającym nabór, przed Urzędem Gminy w Kozach utworzyła się kilkunastoosobowa kolejka. – Sporo osób spędziło w ten sposób całą noc. Nie było jednak żadnych problemów, z samego rana sprawnie przeprowadzone zostało przyjmowanie wniosków – mówi wójt Krzysztof Fiałkowski.
Jak dodaje, tak duże zainteresowanie programem wymiany źródeł ciepła wśród mieszkańców potwierdza słuszność przeznaczenia środków finansowych z budżetu na ten cel. – O działaniach proekologicznych sporo się obecnie mówi i dobrze, że w ślad za tym podejmowane są konkretne kroki. Montaż w budynkach mieszkalnych kotłów znacznie bardziej ekologicznych od obecnych poprawi jakość powietrza. Jest to więc dla nas wszystkich kwestia dużej wagi – wyjaśnia wójt gminy Kozy.
Realizacja programu, na który gmina pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wyznaczona została na lata 2018-2020. Corocznie zaplanowano udzielenie dotacji na wymianę 120 kotłów. Znaczącą większość stanowią piece gazowe, co z ekologicznego punktu widzenia jest bardzo korzystnym rozwiązaniem. – Po podpisaniu umowy z Gminą mieszkańcy będą mogli zdemontować stare piece, a następnie zastąpić je nowoczesnymi, ekologicznymi kotłami. Realizację pierwszego etapu programu oraz rozliczenia z mieszkańcami zamierzamy zamknąć w październiku, aby już w najbliższym sezonie grzewczym mieszkańcy korzystali z nowych źródeł ciepła – informuje Katarzyna Reczko, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Kozy.

(M)