mlodziez w gminie
Foto: Materiały UG Jaworze. „Wiosenny” zarząd gminy w pełnym składzie.

Młodzież rządziła gminą Jaworze

Z inicjatywy wójta Radosława Ostałkiewicza również w tym roku wraz z nadejściem wiosny odbyła się „Gra o Tron”. W rolę włodarzy gminy wcielili się gimnazjaliści.
Na jeden dzień, czwartek 12 kwietnia, wójtem Jaworza został Jakub Cempla, rolę wicewójta sprawował Krzysztof Brychcy, funkcję sekretarza powierzono Zofii Solarz, a skarbnika Krystianowi Rycakowi. Cała czwórka gimnazjalistów na jaworzańskim „tronie” zasiadła w wyniku przeprowadzonego wcześniej konkursu z wiedzy o społeczeństwie.
Młodzież w charakterze włodarzy Jaworza z bliska zapoznała się z pracą Urzędu Gminy, zwiedziła również z wójtem najważniejsze z bieżących inwestycji w gminie. Wspólnie przyglądano się m.in. nowej hali sportowej i domu gminnemu „Pod Harendą”, czy terenom w Jaworzu Nałężu, gdzie powstać ma ogólnodostępna strefa aktywności.
Jak wyjaśnia pomysłodawca „Gry o Tron”, wójt Radosław Ostałkiewicz, inicjatywa która w poprzednich trzech edycjach tak dobrze się sprawdziła, teraz także spełniła swój cel. – Młodzi, jak widać, niezmiennie interesują się tematyką funkcjonowania władz lokalnych. Ta „zabawa w samorząd”, do której od kilku lat naszą młodzież zapraszam, to nie tylko pomysł na przywitanie wiosny. W przyszłości takie osoby przejąć mogą przecież zarządzenie gminą. Dla nich to więc praktyczna lekcja wiedzy o społeczeństwie – mówi Ostałkiewicz.
Uczestnicy „Gry o Tron” do Urzędu Gminy będą mogli powrócić już w okresie nadchodzących wakacji, odbywając tu płatny staż. – Przewidzieliśmy taką możliwość jako formę nagrody, ale też motywacji, bo młodzież powinna brać aktywny udział w życiu obywatelskim gminy – dodaje wójt gminy.

(M)