konferencja 2
Foto: Materiał Rekord SI. Rekord SI organizuje każdego roku dwie konferencje, dedykowane wykorzystaniu pakietu Ratusz w administracji publicznej. Ta ostatnia odbyła się 12 kwietnia w nowoczesnym Centrum spółki.

Nowoczesny Ratusz Rekordu

Na polskim rynku oprogramowania pakiet Ratusz, stworzony przez spółkę Rekord Systemy Informatyczne, ugruntował już swoją bardzo mocną i stabilną pozycję. Nowoczesność i funkcjonalność systemu doceniają kolejne jednostki administracji publicznej, których stale przybywa. Obecnie ponad 200 samorządów korzysta z pakietu i związanego z tym kompleksowego serwisu bielskiej firmy informatycznej.

Ratusza ćwierć wieku
W niedługim czasie po powstaniu bielskiej firmy rozpoczęła ona wdrażanie własnego oprogramowania. Już w 1991 r. specjalne programy, podatkowy i ewidencji działalności gospodarczej, wchodzące obecnie w skład Ratusza, zostały wprowadzone w ówczesnych wydziałach Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. – Pamiętam dobrze podjętą wtedy współpracę z paniami Małgorzatą Okrutą, Ewą Korzeniowską i Małgorzatą Skoczeń. Nasz system już w tamtych czasach tworzyliśmy tak, aby dostosować go do oczekiwań i potrzeb klienta w poszczególnych obszarach funkcjonowania w administracji publicznej – wspomina Janusz Szymura, prezes Rekord Systemy Informatyczne.
Krótko po nawiązaniu tej współpracy do grona klientów Rekordu dołączyły kolejne urzędy miast z terenu południowej Polski – z Katowic, Dąbrowy Górniczej oraz Tychów. Ratusz pojawił się również w tym czasie w Urzędzie Gminy w Kozach, który biorąc pod uwagę dzisiejszy powiat bielski był pierwszym z samorządowych partnerów bielskiej firmy.

Wszechstronny pakiet
Zintegrowany System Informatyczny Ratusz jest narzędziem, które w sposób efektywny wspomaga i usprawnia realizację zadań, wypełnianych przez jednostki administracji publicznej. Jako przeznaczony specjalnie dla podmiotów sektora samorządowego zestaw programów uwzględnia całokształt specyfiki ich funkcjonowania. Jak podkreślają w Rekordzie, nie bez znaczenia jest to, że został stworzony i zoptymalizowany przy ścisłej współpracy z samymi jego użytkownikami, w oparciu zarazem o wiedzę i doświadczenia informatyków spółki Rekord.
Na pakiet Ratusz składa się kilka istotnych modułów programowych. Księgowość budżetowa obejmuje te aspekty, które związane z finansami, budżetem oraz rozmaitymi operacjami księgowymi wykonywane są w administracji publicznej. Kompleksowo stworzone zostały także moduły „podatki lokalne i opłaty”. W ramach „systemów ewidencyjnych” użytkownicy korzystają z rejestrów mienia gminy, czy też wspomagane są takie  zagadnienia , jak koncesje, akcyza i dodatki mieszkaniowe. „Zasoby ludzkie” to natomiast m.in. rejestracja czasu pracy, kadry i płace, czy portal pracowniczy. Z Ratuszem ściśle skorelowane są powszechne w samorządach systemy analityczne, jak wspomagający decyzje Lider, ostrzegający i informujący o zdarzeniach Alert, wygodny i ceniony e-Urząd, czy wreszcie obowiązkowy Biuletyn Informacji Publicznej.
W znaczącej większości jednostek administracji publicznej, w których wprowadzone zostało oprogramowanie spółki z Bielska-Białej, wykorzystywane są wszystkie moduły programowe Ratusza. Są one jednocześnie przysposabiane do współczesnych regulacji prawnych i potrzeb klienta. – Każdego roku wdrażamy nowe projekty. W roku ubiegłym była to chociażby centralizacja podatku VAT, jeszcze wcześniej odpady komunalne. Aktualnie przed nami kolejne wyzwania, a więc dostosowanie do Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych, elektronicznych zamówień publicznych i faktur w postaci elektronicznej – wyjaśnia Janusz Szymura.

Rekord (1)
Kierunek rozwój
Systematycznie grono klientów, którzy decydują się na nowoczesne technologie informatyczne Rekord SI przybywa. Tylko w ubiegłym roku na pakiet Ratusz zdecydowało się 17 nowych partnerów. W powiecie bielskim obecnie już wszystkie gminy korzystają z rozwiązań informatycznych Rekordu, a jako ostatnia współpracę podjęła gmina Bestwina Wśród klientów są także praktycznie wszystkie gminy z regionu Żywiecczyzny i Śląska Cieszyńskiego.
W Urzędzie Gminy w podbielskiej Jasienicy poszczególne referaty od wielu lat wykorzystują pakiet programów Ratusz, przygotowany zgodnie z zakresem ich tematyki. Cenią sobie intuicyjność programu, urzędnicy podkreślają też, że oprogramowanie umożliwia dokładne rejestrowanie kolejnych etapów przeprowadzanych oficjalnych i formalnych procedur, tak ważne w przypadku instytucji publicznych. Godne podkreślenia jest również wsparcie informatyczne i eksperckie, jakie można uzyskać ze strony producenta, gdy pojawiają się nowe uregulowania lub nietypowe sprawy.
Rekord SI z produktem Ratusz to już marka rangi ogólnopolskiej, a o dynamicznym rozwoju spółki świadczy również to, że prócz swej głównej siedziby w Bielsku-Białej posiada oddziały w Szczecinie i Krakowie oraz biuro w Gdańsku.

Z prestiżowymi nagrodami
Końcem 2017 r. po raz drugi z rzędu pakiet Ratusz otrzymał wyróżnienie, które doskonale potwierdza jego jakość. Redakcja branżowego miesięcznika „IT w Administracji”, poświęconego technologiom informatycznym stosowanym w sektorze publicznym, zorganizowała plebiscyt na najlepsze produkty w tej dziedzinie. Głosujący w nim czytelnicy, w dużej części sami użytkownicy, docenili funkcjonalność i innowacyjność produktu stworzonego przez spółkę Rekord. Ratusz zdobył najwyższe miejsce w kategorii „Oprogramowanie dedykowane administracji publicznej”.
– Wyróżnienie jest dla nas cenne przede wszystkim dlatego, iż wyboru dokonywali eksperci z czasopisma o ugruntowanej pozycji na rynku, ale i sami użytkownicy oprogramowania, a więc nasi klienci – wyjaśnia prezes Rekord SI.
To oczywiście niejedyne wyróżnienia, jakie przypadły spółce Rekord i jej produktom na przestrzeni minionych lat. Ratusz nagrodzony został już w 2001 r. przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej a Business Centre Club przyznał wówczas Medal Europejski za produkt spełniający najwyższe standardy rynkowe, obowiązujące w Unii Europejskiej.
Rekord Systemy Informatyczne może poszczycić się od 18 lat otrzymywanymi  certyfikatami „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Rekord jako jedyna firma w Polsce czterokrotnie otrzymał główną nagrodę w tym najbardziej rozpoznawalnym konkursie gospodarczym w kraju.
W Bielsku-Białej przyznawano  kilkukrotnie zaszczytne miano „Firmy Roku w Bielsku-Białej”, swoją wartość mają także diamenty do „Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu” oraz sama statuetka.

Marcin Nikiel

Pierwsza taka konferencja
Oddane do użytku w poprzednim roku Centrum Badawczo-Rozwojowe Rekord SI w czwartek 12 kwietnia było miejscem 6. edycji konferencji „Usprawnianie elektronicznej administracji”. Do nowoczesnej siedziby zawitali sekretarze urzędów gmin oraz kluczowi użytkownicy systemów elektronicznej obsługi w urzędach. – Jako że tematyka skupiała się wokół nowych wyzwań, stojących przed administracją samorządową, to frekwencja była bardzo wysoka. Czujemy się odpowiedzialni za wprowadzanie innowacyjności do urzędów i wsłuchując się w głos naszych partnerów sporo w tym zakresie robimy. Cieszę się również, że nasze Centrum wywarło pozytywne wrażenie na uczestnikach – mówi prezes Szymura.
Wspomniana konferencja jest jedną z dwóch organizowanych cyklicznie przez firmę Rekord. 7 i 8 czerwca, ponownie z wykorzystaniem przestronnego budynku CBR, odbędzie się już 17. edycja Forum Użytkowników Pakietu Ratusz, w której udział wezmą głównie informatycy jednostek administracji publicznej.

SzymuraJanusz Szymura,
założyciel i prezes spółki Rekord Systemy Informatyczne:
Siłę Rekordu i jego sztandarowego produktu, jakim jest pakiet Ratusz, stanowi w głównej mierze to, że jako polski producent oprogramowania jednocześnie wdrażamy pewne rozwiązania i obejmujemy naszych klientów opieką serwisową. Nie jest rzeczą łatwą tworzenie usług programistycznych, a następnie zarabianie na samym produkcie. Wymaga to posiadania dobrych informatyków, ale też odpowiednio wysokiego poziomu organizacyjnego. Nasze usługi w znacznym stopniu warunkuje też rynek, zmieniające się potrzeby i oczekiwania klientów. Wszystko to musi ze sobą współgrać, aby systematyczny rozwój we właściwym kierunku był rzeczywiście możliwy.