zubry Anna Tarkowska Nad Kobior
Foto: Anna Tarkowska/Materiały Nadleśnictwa Kobiór. Dorodny samiec Podskok tuż po przybyciu do Żubrowiska.

Polskie lasy dla żubra

Ciężarówką z takim napisem dotarł do rezerwatu „Żubrowisko” w Jankowicach w Nadleśnictwie Kobiór żubrzy samiec imieniem Podskok.
Czteroletni byk o numerze rodowodowym 1285, urodził się w zagrodzie przy Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Leśnicy z rezerwatu „Żubrowisko” starannie go wybrali spośród byków żyjących w krajowych ośrodkach. Podskok będzie bowiem pełnił rolę reproduktora w jankowickim stadzie, wzbogacając dotychczasową pulę genową potomstwa żubrów w rezerwacie. Ostatnim samcem niespokrewnionym z osobnikami z hodowli w Jankowicach był Ramon, sprowadzony przed 18 laty z niemieckiego Stendal.
Jak wyjaśnia Anna Tarkowska z Nadleśnictwa Kobiór, przemieszczenia żubrów między stadami są konieczne, by nie dopuścić do kojarzenia się ze sobą blisko spokrewnionych zwierząt. W tej chwili na 42 żyjące w rezerwacie żubry aż 22 osobniki są potomstwem samca o imieniu Pludar. Podskok ma zatem bardzo ważne zadanie do spełnienia.
Program przemieszczeń jest częścią projektu „Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe”. Obejmuje on swym zasięgiem wybrane nadleśnictwa w regionalnych dyrekcjach w Białymstoku, Olsztynie, Krośnie, Katowicach i Lublinie, a także ośrodki w Kostrzycy, Gołuchowie, Białowieży. Ma on na celu utrzymanie populacji żubra, jej rozprzestrzenienie poprzez rozgęszczenie i zwiększenie zasięgu, utworzenie profesjonalnego banku genów żubra, a także wypromowanie w społeczeństwie idei jego ochrony. Projekt obejmuje 82 proc. krajowej populacji żubra, w tym około 120 osobników w niewoli oraz około 1,2 tys. osobników w wolnych populacjach.
Na terenie Nadleśnictwa Kobiór projekt przewiduje realizację zadań, sprzyjających rozwojowi hodowli, m.in. utrzymanie poletek zgryzowo-ogryzowych, pielęgnację nasadzeń dębów w alejach dębowych, przygotowywanie sianokiszonki, a także monitoring entomologiczny na terenie rezerwatu „Żubrowisko”.

(RED)