kompostownik.eu
Foto: Arch.

Więcej kompostowników w Kozach

O zakupie dodatkowych kompostowników dla mieszkańców zdecydowała Gmina Kozy. Rozszerzono w ten sposób rozpoczęty w marcu program, który spotkał się z dużym zainteresowaniem kozian.
Gmina zdecydowała o wdrożeniu programu, aby pomóc gospodarstwom domowym w zminimalizowaniu uciążliwości związanych z brakiem odbioru odpadów zielonych bezpośrednio z nieruchomości. Na przełomie marca i kwietnia kompostowniki trafiły do ponad 380 właścicieli. Wobec dużego zainteresowania takim rozwiązaniem dodatkowych 100 sztuk kompostowników zostanie bezpłatnie przekazanych mieszkańcom na okres trzech lat, po tym czasie staną się ich własnością. – Program sprawdził się i co ważne w znacznym stopniu rozwiązał problem związany z odpadami zielonymi. Zmniejszyły się potrzeby w zakresie transportu tego rodzaju odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, a uwzględniając także inne działania proekologiczne dbamy o środowisko – mówi wójt gminy Krzysztof Fiałkowski.
Kompostowniki służyć mają głównie do zagospodarowania odpadów zielonych, czyli trawy, liści, kwiatów, ziemi kwiatowej, ale też odpadów kuchennych w postaci obierek warzyw i owoców, fusów z kawy i herbaty, czy zgniecionych skorup jaj. Efektem odpowiedniego kompostowania, polegającego na rozkładzie substancji organicznych przez mikroorganizmy i dżdżownice jest wytworzenie nawozu, który doskonale użyźnia i spulchnia glebę. Kompost stosować można do nawożenia trawnika, roślin ogrodowych, a także pod uprawę warzyw i kwiatów rabatowych.

(MA)