debata
Foto: Arch. WSEH

Z PRAC POSELSKICH: Debaty nauką dyskusji

W Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej rozpoczęto tegoroczny cykl debat oksfordzkich, organizowanych przez posłankę Platformy Obywatelskiej Mirosławę Nykiel.
Bielskie debaty oksfordzkie, a więc dyskusje, w których podzieleni na grupy uczestnicy losują stronę sporu w ważnej dla nich kwestii – za lub przeciw, po raz pierwszy zostały przeprowadzone w 2016 roku na Wyższej Szkole Finansów i Prawa. W ubiegłym roku spotkania cyklu debat gościła Akademia Techniczno-Humanistyczna, której studenci wciągnęli się w dysputy i teraz również w nich uczestniczą. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna jest więc trzecią bielską uczelnią, która poprowadziła cykl debat oksfordzkich według pomysłu posłanki Platformy Obywatelskiej Mirosławy Nykiel, która jest też współorganizatorką wszystkich spotkań.`
Debaty mają nauczyć analitycznego podejścia do złożonych tematów i jasnego przedstawiania argumentów. – Od początku nasze debaty miały uczyć młode pokolenie rozmawiać ze sobą z wzajemnym poszanowaniem się, poprzez szukanie argumentów i umiejętne ich prezentowanie, nie zaś okazywanie wzajemnej niechęci. Choć dyskutanci przygotowują się do tematu, nigdy nie wiedzą, czy postawionej tezy będą bronić, czy też ją obalać. Właśnie w ten sposób uczą się zrozumienia dla przeciwnego stanowiska w rozmowie – wyjaśnia posłanka PO.
Tegoroczne debaty w WSEH toczą się wokół zagadnienia ewolucji miasta – od tradycyjnego do innowacyjnego. Pierwsza debata, przeprowadzona w czwartek 5 kwietnia, skoncentrowała się na temacie rozwoju organizmu miejskiego – od powtarzalnych rozwiązań do miasta umysłu i pomysłu. Szkoła przygotowała się do debaty w roli gospodarza i skompletowała bardzo dobrze przygotowany zespół studentów. Oprócz gospodarzy wystąpili także studenci ATH i to spośród nich wywodzi się zwycięzca tamtej dyskusji, Tomasz Sidorczuk. Uczestników, nie tylko zwycięzcę, posłanka zaprosiła z wizytą do Sejmu, aby mogli przyjrzeć się z bliska funkcjonowaniu polskiego parlamentaryzmu.
Na kolejnej debacie, w czwartek 26 kwietnia, młodzi ludzie zastanawiali się nad problemem „Miasta jako inkubatora przedsiębiorczości”. Wsparciem im służyli eksperci – przedsiębiorcy i naukowcy, którzy przeprowadzili panel dyskusyjny, poszerzający wiedzę uczestników w tym zakresie.
Podczas ostatniej debaty z tegorocznego cyklu, zaplanowanej na 25 maja, dyskusja będzie się toczyć wokół przyszłości miast, czy ich ewolucja będzie zmierzać w kierunku miasta innowacyjnego. Udział w niej zapowiedział prof. Jerzy Buzek, były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego, który już dwa lata temu uczestniczył w bielskiej debacie, pierwszej wtedy zorganizowanej. – Profesor jest doskonałym mówcą, młodzież lubi jego wystąpienia, ma okazję też się od niego uczyć dyskusji na najwyższym poziomie – wyjaśnia pomysłodawczyni bielskich debat oksfordzkich.
Posłanka dodaje, że w kolejnych cyklach zamierza rozszerzyć formułę debat, wyjść także poza Bielsko i organizować takie spotkania w różnych miejscach województwa śląskiego. Chce przy tym angażować miejscową młodzież, ale również ekspertów do omawianych tematów. – Dostrzegam wśród młodych uczestników tych debat duże zainteresowanie dyskusją o ważnych sprawach. Cieszę się, że pomagam młodzieży zaangażować się w takie fora dyskusyjne, na których mają okazję nie tylko wypowiedzieć się, ale też wiele nauczyć o sprawach społecznych współczesnej Polski i Europy – dodaje Mirosława Nykiel.

(R)