Pierzyna strazak
Foto: Materiały PSP w Bielsku-Białej

KADRY: Za zasługi dla OSP

Janusz Pierzyna, prezes Gminnego Zarządu OSP w Jasienicy, jednocześnie wójt gminy Jasienica, otrzymał medal honorowy im. Bolesława Chomicza.
Odznaczenie nadawane jest przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Druha Pierzynę odznaczono w czwartek 17 maja podczas uroczystości z okazji Dnia Strażaka w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.

(R)