spotkanie z mieszkancami
Foto: Arch. UG Kozy. Na spotkaniu z mieszkańcami Kóz wójt Krzysztof Fiałkowski przedstawił m.in. inwestycje, które realizowane były w 2017 r.

Kozy: Z mieszkańcami o gminie

Najważniejsze inwestycje realizowane w gminie Kozy oraz tematy związane z bezpieczeństwem poruszano najczęściej podczas spotkania wójta Krzysztofa Fiałkowskiego z mieszkańcami.
Spotkanie, które przez samorząd organizowane jest cyklicznie z myślą o mieszkańcach, odbyło się tym razem w środę 25 kwietnia w sali koncertowej Pałacu Czeczów w Kozach. Na wstępie przedstawiona została prezentacja zdjęciowa, ukazująca inwestycje zrealizowane na terenie gminy w ub.roku. Przywołano tu m.in. rozpoczętą budowę przedszkola integracyjnego, termomodernizację Centrum Sportowo-Widowiskowego, modernizację płyty targowiska, budowę i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, doposażenie placów zabaw, modernizację dróg, czy rozbudowę oświetlenia ulicznego. Nie zabrakło odniesienia do systematycznie kontynuowanej w Kozach budowy sieci kanalizacji sanitarnej, w tym konkretnym przypadku przybliżono koncepcję kanalizacji w Kozach Gajach, stanowiącą podstawę do wykonania projektu technicznego.
Wójt Krzysztof Fiałkowski wspomniał również o najważniejszych tegorocznych zadaniach, niektóre z nich przewijały się także w pytaniach zadawanych przez zgromadzonych na spotkaniu mieszkańców. Kozianie zgłaszali postulaty dotyczące dalszych remontów dróg gminnych i chodników oraz ich odwodnienia. Uwagę zwracali ponadto na zagrożenia w ruchu drogowym i pieszym w rejonie Placu Ks. Karola Kochaja. Ten wątek powrócił w dalszej części spotkania, która miała charakter debaty społecznej na temat bezpieczeństwa, prowadzonej przez policjantów z I zastępcą komendanta miejskiego policji w Bielsku-Białej Krzysztofem Gałuszką na czele.

(M)

Krzysztof Fiałkowski,
wójt gminy Kozy:
Kolejne spotkanie z mieszkańcami przebiegło w sposób bardzo merytoryczny. Z jednej strony przedstawiliśmy to, co w Kozach zostało w ostatnim czasie już zrobione i jakie inwestycje realizujemy w tym roku. Z drugiej natomiast sami mieszkańcy mogli się wypowiedzieć, wskazując na istotne z ich punktu widzenia kwestie dla prawidłowego funkcjonowania lokalnej społeczności. To z reguły postulaty cenne, do których jako samorząd podchodzimy z należytym zainteresowaniem.
Cieszy to, że i tym razem na spotkaniu wartościowe okazały się poruszone zagadnienia związane z bezpieczeństwem naszych mieszkańców. Szczególnie zwrócono uwagę na konieczność współpracy kozian z policjantami, bo to pozwala najbardziej efektywnie diagnozować wszelakie zagrożenia.