skwer
Foto: Materiały UGJ

Oaza zieleni przy drodze

Tuż przy ruchliwym skrzyżowaniu w pobliżu drogi ekspresowej i swojej siedziby Urząd Gminy Jasienica odnowił skwer, tworząc oazę zieleni z solankową fontanną.
Jak wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna po odnowieniu skweru i zagospodarowaniu terenu miejsce nabrało życia. – To reprezentacyjna część naszej gminy, przyjeżdża do nas wielu gości, wielu mieszkańców załatwia też tutaj swoje urzędowe sprawy. Zależało nam, aby zamienić to zarośnięte miejsce w przyjemny skwer, w którym chętnie się wypoczywa, znajdując ożywczy cień w skwarne dni. Miejsce stało się estetyczne i użyteczne, bo już widać, że mieszkańcy chętnie tutaj odpoczywają – mówi Janusz Pierzyna.
Jeszcze w ub.roku usunięto znaczną część nadmiernie wybujałych zarośli, dzięki czemu uzyskano dodatkową przestrzeń. Powstały nowe alejki z kostki brukowej, ustawiono tablice z informacjami o gminie, kolejne ławki i przede wszystkim nasadzono kwiaty i krzewy odpowiednie do założeń tego rodzaju zakątka zieleni.
Również w ub.roku została na skwer doprowadzona instalacja wodna i ułożone trzy granitowe głazy. Tak powstała fontanna, w której zamiast wody płynie solanka, jaką wydobywa się w pobliżu, w sołectwie Zabłocie, przynależnym do gminy Strumień.

(UGJ)