Sp Bestwinka (5)

Bestwina: Kadencja pełna inwestycji

Udało się nam bardzo wiele osiągnąć, ale ciągle przed nami stoją wyzwania, aby rozwijać naszą gminę – mówi wójt Artur Beniowski, podsumowując kończącą się kadencję.
Wójt, przygotowując się do zdania relacji z kończącej się kadencji, zwrócił uwagę na liczne inwestycje, które w tym okresie zostały zrealizowane.

Lepsze drogi i szkoły
– Niewątpliwie do najważniejszych zadań, jakie podjęliśmy, należą inwestycje drogowe. I to nie tylko pod względem poprawy stanu technicznego nawierzchni, ale zwłaszcza bezpieczeństwa, głównie pieszych – wyjaśnia Artur Beniowski. W każdym sołectwie z roku na rok przybywało wyremontowanych dróg, w wielu wypadkach oprócz nowej nawierzchni były one też poszerzane i zabezpieczane.
Wójt gminy Bestwina wskazuje również, że ostatnie lata to bardzo dobry czas dla wielu głównych ulic, przebiegających przez gminę, czy łączących sołectwa. Drogi powiatowe, jak Janowicka, skrzyżowanie z Krakowską, gdzie powstało bezpieczne rondo, Batalionów Chłopskich w Kaniowie, Ludowa, Dankowicka, Kościelna w Bestwinie, czy Górska w Janowicach przeszły gruntowne remonty, dzięki wspólnemu finansowaniu ze strony budżetów Gminy Bestwina i bielskiego Starostwa Powiatowego. – Powstały plany na kolejny okres, wiele zadań należy podejmować równolegle – dodaje wójt, wymieniając przygotowane projekty budowy chodników przy ul. Dankowickiej, Witosa, Janowickiej, a także złożony wniosek o dofinansowanie do przebudowy ul. Krakowskiej.
Gminna oświata dobrze zniosła zmiany w reformie edukacji, udało się także poprawić stan techniczny budynków, które, jak kompleks w Bestwince, zmieniły się nie do poznania. Przeprowadzona tutaj termomodernizacja, objęła nie tylko proste ocieplenie budynków, zakres prac znacznie został rozszerzony. W trzech szkołach dzięki pozyskanym funduszom powstały ekopracownie, stale poprawia się stan wyposażenia klas. Termomodernizacja czeka teraz budynek bestwińskiej biblioteki i przedszkola, wójt Artur Beniowski pozyskał na ten cel 1 mln zł dofinansowania, na termomodernizacje czekają również strażnica OSP w Bestwince i przedszkole w Janowicach.
rondo
Zdrowe powietrze, zdrowi mieszkańcy
Jak podkreśla wójt, w dziedzinie ochrony środowiska w ostatnich latach udało się w gminie Bestwina zrealizować bardzo wiele zadań. Akcja usuwania azbestu z budynków prywatnych osiągnęła tak duży stopień zaawansowania, że w przeciągu 2-3 lat będzie można uznać, że gmina Bestwina jest wolna od tych szkodliwych materiałów budowlanych. Ruszyła ciesząca się dużym zainteresowaniem mieszkańców akcja ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę kotłów. W tym roku udało się wymienić 100 pieców, w ciągu kolejnych dwóch liczba ta może się powiększyć nawet do 400.
Zakończyła się też wymiana rur azbestowych w sieci wodociągowej w Kaniowie. Choć w tym wypadku nie stanowiły one zagrożenia dla zdrowia mieszkańców, jednak zniszczone powodowały takie straty wody, że już teraz widać efekty. W najbliższym czasie powstanie sieć kanalizacyjna w południowej Bestwinie i Janowicach, obecnie trwają prace projektowe. Gmina liczy też, że wkrótce ruszy program dofinansowania do montażu paneli fotowoltaicznych na prywatnych posesjach.
Wiele pracy i środków przeznaczono w mijającej kadencji na wsparcie dla zdrowego stylu życia. M.in. w dziedzinie sportu wykonano profesjonalne nawadnianie murawy i drenaż na boisku w Bestwinie, plany przewidują wybudowanie tam bieżni lekkoatletycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Powstają również projekty postawienia trybuny na boisku w Bestwince wraz z zapleczem socjalnym, gdzie również będzie pierwsze w gminie boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą. Wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowej powstanie także w Kaniowie. Przez cały okres kadencji z dużym powodzeniem inwestowano w rozwój Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji. W Bestwinie i Bestwince pojawiły się nowe place zabaw – już nie obok szkół, a na tych istniejących – przybyło wiele urządzeń.
Trudno nie wspomnieć o dużym wsparciu dla jednostek straży pożarnej gminy Bestwina. – Są wysoko oceniane na przeróżnych zawodach, a przede wszystkim skutecznie chronią nasze bezpieczeństwo – mówi wójt Artur Beniowski. Jednostki zostały wyposażone w nowe wozy bojowe – do Kaniowa trafił pojazd ciężki, pierwszy w gminie, średni do Janowic, a dwa lekkie do Bestwiny i Bestwinki. Przeprowadzono też szereg remontów strażnic. – Staramy się stale poprawiać warunki służby naszych druhów ochotników – dodaje wójt.

(Łu)

Beniowski maleArtur Beniowski,
wójt gminy Bestwina:
Za nami cztery lata ciężkiej pracy dla dobra i przyszłości całej gminy. Podsumowując kadencję zwróciłem uwagę, jak wiele udało nam się osiągnąć jako społeczności, zgodnie dążącej do realizacji wspólnych celów. Dla mnie bardzo ważne było wsparcie, jakie czułem tak ze strony mieszkańców, aktywnych członków bardzo wielu stowarzyszeń i organizacji, a także oczywiście radnych. Wszystkim serdecznie za to dziękuję.
Tak ułożona praca całej naszej wspólnoty przyniosła bardzo dobre efekty, bo kadencja stała pod znakiem inwestycji, które umożliwiają nam stabilny i zrównoważony rozwój we wszystkich dziedzinach samorządowego życia. Poprawiła się jakość naszych dróg, także ich bezpieczeństwo, szkoły są lepiej wyposażone i bardziej przyjazne dla uczniów, znacznie powiększyła się liczba miejsc, gdzie całymi rodzinami możemy odpoczywać, czy uprawiać sport. Zawsze byliśmy dumni z naszych strażaków. Także w tej dziedzinie, zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, zrobiliśmy duży krok naprzód. Osobiście cieszę się także, że wiele zdziałaliśmy pod względem ochrony naszego środowiska.
Ale też nie możemy spoczywać na laurach, pracy na pewno nikomu w naszej gminnej społeczności nie zabraknie. Nasze plany nie pozostawiają co do tego wątpliwości. Mam nadzieję, że będę miał okazję dołożyć się do tego wspólnego wysiłku.