Wojt NFOS
Foto: Materiały UG Chybie

Chybie: Dofinansowanie rozwoju

Ponad 40 milionów złotych pozyskał chybski samorząd jako dofinansowanie do projektów, które były realizowane w obecnej kadencji. – Zdecydowanie poprawiły one warunki codziennego życia mieszkańców gminy Chybie – mówi wójt Janusz Żydek.

Wójt podkreśla, że jednym z głównych priorytetów było zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców we wszystkich sferach życia.
7. Ulica Zawala w Zarzeczu
Więcej na drogi
Temu służyło zwiększenie kwot wydanych na oświetlenie uliczne do ponad 820 tys. zł. Takie sumy umożliwiły wybudowanie blisko 6 km instalacji oświetlenia ulicznego i zamontowanie 142 nowych lamp. Podniesieniu bezpieczeństwa najbardziej narażonych użytkowników dróg, a więc pieszych i rowerzystów, służyło rozwijanie infrastruktury drogowej. Kosztem 1,1 mln zł powstał długo oczekiwany chodnik wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Wyzwolenia oraz ciąg pieszy na skrzyżowaniu ul. Kopernika i Cieszyńskiej. Za kolejne 780 tys. zł zostało wyremontowanych ponad 1,8 km chodników, m.in. w centrum Chybia przy ul. Bielskiej (wraz z kompleksowym odwodnieniem) oraz przy ul. Cieszyńskiej w Mnichu.
Janusz Żydek dodaje, że również pozostałe elementy infrastruktury drogowej w ostatnich czterech latach przeszły gruntowną modernizację, poprawiającą ich stan techniczny, przede wszystkim nawierzchni. Na ukończeniu jest przebudowa drogi przy ul. Brzozowej, poszerzono ulice Słowackiego i Okrężną, a dzięki dobrej współpracy ze Starostwem Powiatowym nową nawierzchnię zyskały ulice Podgroble oraz Bielska. Wyremontowane zostały ulice Czuchowska, Rolna, Reja, Wierzbowa, Zawala, Skowronkowa, Polna, Olchowa, Czereśniowa, Orzeszkowej, Skośna, a także mosty na ul. Zielonej i Gwardii Ludowej. Na ul. Krętej powstało odwodnienie, następnie została położona nowa nawierzchnia. Łącznie w ostatnich latach zostało naprawianych ponad 3 km dróg.

Ze wsparciem z zewnątrz
Na wiele potrzebnych remontów dróg urząd kierowany przez Janusza Żydka pozyskał dofinansowanie z funduszy zewnętrznych, m.in. Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów, a także Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. – Cała kadencja stała pod znakiem inwestycji, co było możliwe dzięki pozyskaniu znacznych sum na dofinansowanie naszych projektów – dodaje wójt gminy Chybie. Łącznie pozyskano 40 311 798 zł zewnętrznych środków z Unii Europejskiej oraz krajowych programów rządowych.
1. Termomodernizacja SP 1 w ChybiuOprócz infrastruktury drogowej dofinansowanie otrzymały też inne projekty gminy Chybie. Od marca tego roku trwa budowa sali gimnastycznej w Zaborzu za kwotę blisko 3 mln zł, z czego dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki wynosi 1,46 mln zł. W budynku o powierzchni 372 mkw. powstaną szatnie, także dostępne dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia sanitarne i natryski, pokój nauczyciela oraz magazyn sprzętu sportowego. Obiekt będzie połączony przejściem z istniejącą częścią szkoły. Sala gimnastyczna przystosowana będzie m.in. do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną i mini piłkę nożną. Inwestycja zakończy się przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego.
Z programów sportowych należy też wymienić przebudowę trybuny na stadionie wraz z termomodernizacją pawilonu sportowego. Prace pochłonęły 829 tys. zł, z czego 227 tys. zł pochodzi z dofinansowania. Objęły przebudowę trybuny głównej z zadaszeniem oraz pomieszczeniami magazynowymi, zostało wykonane nowe oświetlenie, a także nowe chodniki z kostki betonowej. W efekcie powstanie ponad 500 miejsc siedzących dla widzów. Uroczyste otwarcie zaplanowano już w październiku.
W maju ruszyły prace przy budowie centrum sportowo-rekreacyjnego w Mnichu, mają się zakończyć do połowy przyszłego roku. Obecnie trwa budowa budynku zaplecza sanitarno-gospodarczego wraz z wiatą, następnie powstanie kompleks sportowy o nawierzchniach poliuretanowych z boiskiem wielofunkcyjnym do piłki nożnej, koszykówki oraz siatkówki, a także boisko do gry w tenisa ziemnego, pumptrack ziemny, siłownia plenerowa, plac zabaw, ścianka wspinaczkowa, stół do tenisa oraz elementy małej architektury. Koszt całej inwestycji to 2 255 140 zł, z czego blisko 30 proc. stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Z inwestycji związanych ze sportem i rekreacją, na które pozyskano dofinansowanie z funduszy transgranicznych Czechy-Polska, warto wymienić również budowę siłowni plenerowej w Zaborzu oraz placu zabaw w Zarzeczu.
przedszkole WYMIANA
Cieplej w szkołach
Aż trzy budynki oświatowe przeszły w ostatnich latach gruntowną termomodernizację – Przedszkole Publiczne w Mnichu, Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Piłsudskiego w Chybiu oraz Szkoła Podstawowa nr 2 im. L. Kobieli w Chybiu. Remonty nie tylko pozwoliły na zaoszczędzenie wydatków na energię, ale zdecydowanie poprawiły warunki nauki. Wszystkie projekty otrzymały wielomilionowe dofinansowanie bądź z korzystnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, bądź z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.
Z mniejszych inwestycji edukacyjnych, które poprawiają warunki nauki, należy wymienić utworzenie „zielonej klasy” przy szkole nr 1. Zielona Klasa to sala dydaktyczna w postaci murowanej wiaty wraz z ogródkiem ekologicznym, dzięki którym uczniowie mogą uczestniczyć w lekcjach prowadzonych na świeżym powietrzu. Na to zadanie Gmina Chybie również otrzymała dofinansowanie z funduszy transgranicznych.

Budowa kanalizacji sanitarnej
Dzięki projektowi „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chybie” w 2015 r. wydano 3 991 998 zł na budowę nowej sieci kanalizacyjnej. Z kolei w 2017 r. ruszył największy w historii gminy projekt budowy sieci kanalizacyjnej „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”. Ten projekt jest współfinansowany z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zadanie będzie kosztowało 60 mln zł, z czego wybudowanych zostanie 46 km nowej sieci kanalizacyjnej wraz z 13 pompowniami sieciowymi oraz 214 pompowniami przydomowymi. Nowa sieć kanalizacji sanitarnej obejmie miejscowości Chybie, Mnich, Frelichów, Zarzecze i Zaborze. Inwestycja zakończy się do roku 2021, dzięki niej gmina Chybie będzie w blisko 90 proc. skanalizowana.

(R)

Janusz Żydek,
wójt gminy Chybie:
Kończącą się czteroletnią kadencję z powodzeniem możemy określić jako ambitną i intensywną. Postawiliśmy na rozwój i inwestycje, służące poprawie codziennego życia naszych mieszkańców, i cieszę się, że te zamierzenia udało się nam wspólnie zrealizować. Zawdzięczamy to w dużej mierze dobrej współpracy na różnych szczeblach naszej gminy, ale również dzięki pozyskanym pieniądzom. Przez te cztery lata pozyskaliśmy kwoty, które w bardzo znaczący sposób wsparły nasz gminny budżet. Dzięki temu mogliśmy zaplanować o wiele więcej potrzebnych inwestycji, niż opierając się jedynie na własnych środkach.