Zwycieska-praca 2016
Foto: Jedna ze zwycięskich prac w poprzednich edycjach konkursu.

Człowiek a środowisko

Bielskie Starostwo Powiatowe serdecznie zaprasza dzieci i młodzież ze szkół z terenu powiatu bielskiego do udziału w jubileuszowej XV edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Człowiek a środowisko” pod patronatem starosty bielskiego Andrzeja Płonki.
Konkurs z przewodnią tematyką „Człowiek a środowisko” ma charakter otwarty i odbywa się w kilku kategoriach. Udział w nim wziąć mogą dzieci i młodzież, reprezentujący szkoły zlokalizowane w powiecie bielskim. Organizator przyjmuje prace literackie w postaci reportażu, opowiadania, czy wiersza o maksymalnej długości pięciu stron A4, prezentacje multimedialne, zdjęcia oraz prace plastyczne – plakaty, czy rysunki w formacie nie większym niż A3. Doceniane będą przede wszystkim nieszablonowość, kreatywność i oryginalność podjęcia tematu.
Konkurs ma w głównym zamyśle rozbudzać wśród młodego pokolenia świadomość ekologiczną i odpowiedzialność za środowisko naturalne. Prace należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem twórcy oraz adresem szkoły, następnie do końca września przesłać do Biura ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 z dopiskiem „Konkurs ekologiczny”.
Więcej informacji o konkursie można uzyskać pod nr tel.: 33-813-68-72 lub adresem e-mail: promocja@powiat.bielsko.pl.

(Łu)