wojt droga
Foto: Materiały UG Istebna. Przebudowa dróg wojewódzkich wspierana była z budżetu Gminy Istebna.

Istebna: Drogi pod stałym nadzorem

Dzięki licznym zabiegom wójta gminy Istebna Henryka Gazurka jeszcze w tym roku poprawi się stan dróg wojewódzkich, które przebiegają przez gminę.
Choć drogi wojewódzkie DW941 i DW943, stanowiące ważne komunikacyjnie połączenia dla całej gminy Istebna, nie leżą w zakresie odpowiedzialności samej gminy, to na przestrzeni wielu ostatnich lat przeprowadzone zostały liczne, inicjowane przez samorząd działania, by ich stan uległ możliwie szybkiej poprawie.
Zabiegi wójta Henryka Gazurka doprowadziły do przyspieszenia prac nad dokumentacją na wykonanie chodników, przed dwoma laty dokonano niezbędnej aktualizacji wcześniej przygotowanych dokumentów na modernizację drogi w stronę Koniakowa. Pokłosiem tego jest realizowana obecnie i będąca na ukończeniu inwestycja gruntownej przebudowy odcinka o długości 1,2 kilometra drogi wojewódzkiej DW943 wraz z wymianą nawierzchni, kanalizacji deszczowej i budową chodnika. Gmina to kosztowne zadanie wsparła finansowo na poziomie 300 tys. zł ze środków własnych. Co więcej, pomimo iż nie jest administratorem drogi, prowadzi i nadzoruje modernizację drogi i budowę chodnika.
W ślad za podejmowanymi przez wójta gminy interwencjami i systematycznym monitowaniu tej ważnej dla mieszkańców kwestii, równolegle Zarząd Dróg Wojewódzkich prowadzi w Istebnej i Koniakowie remont nawierzchni na długości ok. 2 km. Termin finalizacji inwestycji wyznaczono na koniec października, Gmina dąży nieustannie do tego, aby i na tym newralgicznym odcinku w niedalekiej przyszłości wykonany został chodnik.
Warto przypomnieć, że w ub.roku również przy nakładach finansowych ze strony Urzędu Gminy w wysokości ok. 150 tys. zł, gruntownie przebudowany został odcinek DW941 na Dzielcu w Istebnej. Zrealizowano tu szeroki zakres prac, m.in. położono nową nawierzchnię asfaltową, wykonano kanalizację deszczową oraz zatoki autobusowe, a także znacząco poprawiający bezpieczeństwo chodnik.
Wójt Henryk Gazurek podkreśla, że prace na drogach wojewódzkich, które przebiegają przez teren gminy, są konieczne w jeszcze szerszej skali, co jest możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim i Zarządem Dróg Wojewódzkich. Dodaje, iż istotną rolę odgrywa zrozumienie dla potrzeby inwestowania w drogową infrastrukturę w tym rejonie ze strony marszałka Wojciecha Saługi z Platformy Obywatelskiej oraz wsparcie wiceprzewodniczącej Sejmiku Sylwii Cieślar (PO) i radnego PiS Jana Kawuloka.

(RA)

Gazurek HenrykHenryk Gazurek,
wójt gminy Istebna:
Zły stan dróg wojewódzkich, przebiegających przez teren naszej gminy, jest problemem, z którym borykamy się od lat. Dlatego za jeden z priorytetów na trwającą kadencję przyjąłem ciągłe monitowanie i poszukiwanie rozwiązań, aby drogami tymi oraz chodnikami wzdłuż nich można było poruszać się w sposób możliwie komfortowy i bezpieczny. Z własnego budżetu Gminy Istebna dokładamy co roku znaczne kwoty, aby jak najszybciej poprawić stan nawierzchni głównych dróg. Sporo w tej materii, dzięki ogromnemu zaangażowaniu, właściwej współpracy z Urzędem Marszałkowskim i rzetelnemu podejściu, już udało się zrobić, a efekty są dostrzegalne. Mam jednak pełną świadomość tego, że potrzeby są znacznie większe. Z obu dróg wojewódzkich korzystają przecież głównie nasi mieszkańcy, dlatego w dalszym ciągu będziemy wspierać finansowo te inwestycje Urzędu Marszałkowskiego.