Szydlo
Foto: Materiały UG Jasienica

Wicepremier z wizytą w Jasienicy

Wicepremier Beata Szydło na zaproszenie wójta Janusza Pierzyny odwiedziła gminę Jasienica.
W pierwszej części spotkania wicepremier Beata Szydło wraz z wiceministrem w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisławem Szwedem oraz wicewojewodą Janem Chrząszczem oraz wójtem złożyli wieniec pod pomnikiem upamiętniającym mord katyński, a zarazem ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, w której zginął prezydent Lech Kaczyński z małżonką oraz najwyżsi przedstawiciele państwa.
Następnie goście wizytowali Grodziec, wójt skorzystał z okazji, aby przedstawić wicepremier Beacie Szydło historię i działalność Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej. W wizycie wzięli udział również Michał Bożek, właściciel Zamku, a także Mariusz Baran, koordynator projektu z płaszczyzny Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
Wójt Janusz Pierzyna przedstawił też wicepremier kolejne punkty realizacji projektu Jasienickiego Kurortu Zamkowego. Wyjaśnił, że trwają starania o pozyskanie pieniędzy na odwierty geotermalne, wiele bowiem wskazuje, że w tym rejonie występują ciepłe źródła. Oprócz tego projekt przewiduje utworzenie sieci rekreacyjnych ścieżek i tras narciarskich, biegowych, spacerowych, dom weterana, ośrodki wczasowe.
Janusz Pierzyna poinformował też wicepremier, że wielkim wyzwaniem będzie rozbudowa infrastruktury drogowej, aby rozwiązać problemy komunikacyjne, głównie na węzłach drogi ekspresowej S 52 w rejonie Międzyrzecza, w Jasienicy i na wysokości Grodźca. – Pani wicepremier ze zrozumieniem wysłuchała naszych zamierzeń i potrzeb przy realizacji pomysłu, który bardzo jej przypadł do gustu, udzieliła nam kilku ważnych wskazówek. Z dużym zaangażowaniem zapewniła o swoim wsparciu dla pomysłu, przede wszystkim dla inicjatywy budowy pełnego węzła komunikacyjnego w Grodźcu, a także sfinansowania odwiertu badawczego ciepłych źródeł solankowych. I zapowiedziała, że jeszcze w tym roku nas znowu odwiedzi – mówi wójt.

(UGJ)

Janusz Pierzyna,
wójt gminy Jasienica:
Bardzo jestem wdzięczny pani premier Beacie Szydło, że przyjęła zaproszenie do naszej gminy i zapoznała się z naszymi projektami. Cieszę się, że tak ją zainteresował projekt Jasienickiego Kurortu Zamkowego, obiecała udzielić mu daleko idącego wsparcia, zwłaszcza w dziedzinach, na które gmina Jasienica ma ograniczony wpływ, jak budowa węzła drogowego przy S 52 w Grodźcu.
Doprowadziliśmy do otwarcia projektu Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej, co pozwala nam spokojnie patrzeć w przyszłość. Ale w dalszym ciągu wykorzystujemy pojawiające się możliwości, aby jeszcze lepiej zabezpieczyć przyszłość gminy Jasienica. Temu służy stworzenie Jasienickiego Kurortu Zamkowego. Projekt przewiduje rozwój naszej gminy o całkowicie nowe na jej terenie usługi: turystyczne, rekreacyjne, sanatoryjne. Nasza gmina leży u podnóża pięknego Beskidu Śląskiego, warto więc wykorzystać te walory.

Projekt „Jasienicki Kurort Zamkowy”
W 2017 r. wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna rozpoczął starania, aby wpisać go do projektu przygotowanego przez Rząd RP pilotażowego przedsięwzięcia narodowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Projekt Kurortu wchodzi w skład koncepcji Beskidzkiego Centrum Narciarstwa, będzie łączył ze sobą formy wypoczynku i promocji zdrowej turystyki z elementami historii, patriotyzmu oraz kształtowania postaw moralno-obywatelskich. Będzie również rozwijał swoją działalność w oparciu o współpracę międzynarodową w ramach Strategii Karpackiej.
Zgodnie z założeniami ma tu powstać wiele obiektów i elementów infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i rehabilitacyjnej. Wśród nich będą ścieżki rowerowe, biegowe, spacerowe, piesze i konne, także trasy do uprawiania narciarstwa biegowego i zjazdowego, również ośrodek odnowy biologicznej, oparty na wodach solankowych. Częścią projektu będzie też centrum konferencyjne oraz Dom Weterana im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Uroczysta inauguracja realizacji projektu nastąpiła 25 maja 2018 r. z udziałem licznych gości.

wicepremier 2