gry
Foto: Materiały ARP Games. Założyciele ARP w Warszawie, podczas podpisania listu intencyjnego powołującego Akcelerator gier video w kwietniu 2016 r. Drugi od lewej starosta cieszyński Janusz Król.

Wsparcie z powiatu dla młodego biznesu

Po raz czwarty cieszyńska ARP Games wkrótce rozstrzygnie konkurs dla zespołów tworzących gry wideo. Najlepsi mogą liczyć na spore wsparcie przy zakładaniu własnej firmy.
Samorząd powiatowy wspólnie z Uniwersytetem Śląskim oraz Agencją Rozwoju Przemysłu stał się współinicjatorem powołania w Cieszynie Akceleratora gier wideo. Założeniem Spółki ARP Games jest rozwój też branży poprzez stworzenie młodym ludziom szansy połączenia pasji z biznesem. – To bardzo konkretna pomoc, oparta o wsparcie finansowe i organizacyjne, związane z uruchomieniem i prowadzeniem biznesu w trudnej branży gier wideo. Co cieszy, wykorzystuje przy tym potencjał naszego regionu – wyjaśnia starosta cieszyński Janusz Król, wskazując, że miejscowa filia UŚ od niedawna kształci na kierunku „Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej”.
Sztandarowym przedsięwzięciem firmy jest konkurs dla twórców gier wideo, organizowany dwa razy w roku. Najlepsze pomysły, tak pod względem samej gry, jak i wprowadzenia jej na rynek, otrzymują wsparcie, które pozwala im wejść na rynek już jako w pełni funkcjonująca firma.
Obecnie trwa czwarta edycja konkursu. Pierwsza miała miejsce na początku ub.roku i trzy najlepsze zespoły związane z regionem, dziś są już na etapie rozwoju swoich spółek, dołącza do nich czwarta. Do trwającego konkursu zgłosiło się 16 zespołów, spośród nich zostanie wyłonionych od 5 do 10, które otrzymywać będą wsparcie, nie tylko finansowe, ale także w postaci oprogramowania, miejsca na biuro, czy dostępu do odpowiedniego sprzętu. W kolejnym etapie najlepsi stworzą spółki wraz z ARP Games, co umożliwi im wejście na rynek.
– Branża ta ma szansę stać się znakiem rozpoznawczym Śląska Cieszyńskiego. I choć ARP Games działa od niedawna już widać pierwsze efekty. O naszym przedsięwzięciu robi się głośno daleko poza regionem – wyjaśnia starosta Janusz Król. W lipcu zwycięzcy drugiego etapu konkursu, twórcy projektów gier Lumberhill i Alibabe, wzięli udział w konferencji polskich start-upów TweetUp, zorganizowanej w Warszawie przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Zaprezentowali tam swoje produkty, które bardzo zainteresowały minister Jadwigę Emilewicz.

(Ł)