las
Foto: Mirosław Łukaszuk

Wyjątkowy urodzaj nasion

Leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach informują, że w całym regionie ten rok będzie wyjątkowo udany pod względem ilości nasion różnych drzew.
Zjawisko lat nasiennych występuje u wielu drzew z różną intensywnością. Ogólnie można przyjąć, że im większe nasiona wytwarza drzewo, tym dłuższa jest przerwa pomiędzy latami nasiennymi.
Drzewa lekkonasienne, takie jak brzoza, mogą obradzać co roku, natomiast buki i dęby potrzebują czasem nawet 8-10 lat odpoczynku. Masowa produkcja nasion to ogromny wysiłek energetyczny, pochłaniający zapasy z poprzedniego roku. Urodzaj zależy zatem od skomplikowanego układu warunków środowiska, głownie pogodowych. Pogoda w roku poprzednim decyduje o ilości zapasów, ale nawet gdy drzewom udaje się zgromadzić ich odpowiednią ilość, wiosenne przymrozki mogą zniszczyć kwiaty, a susza ograniczyć owocowanie. Rok nasienny to dla leśników czas uzupełniania zapasów nasion na następne lata. Liczą oni także na naturalny obsiew w miejscach, w których wycięto drzewa.
Jak jednak ostrzegają, obfite plony powodują, że nasiona masowo są zjadane przez gryzonie, na których z kolei rozmnażają się kleszcze. W przyszłym roku będzie więc trzeba szczególnie uważać na to zagrożenie.

(RED)