gmina jaworze
Foto: Materiały UG Jaworze

Biało-czerwona w jaworzańskich domach

To symbol tego wielkiego jubileuszu, jakim jest stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości – mówi wójt Jaworza Radosław Ostałkiewicz, nawiązując do inicjatywy zaopatrzenia każdego jaworzańskiego domu w narodową flagę.
Biało-czerwona flaga o wymiarach 112 na 70 cm trafiła do mieszkańców gminy wraz z najnowszym, wrześniowym wydaniem „Echa Jaworza”. – Niech narodowe barwy sprawią, że staniemy się jednością i będziemy odczuwać niezaprzeczalną dumę z dziedzictwa dynastii Piastów i Jagiellonów oraz dorobku II i III Rzeczypospolitej Polskiej. Z wielką dumą i odpowiedzialnością przekazuję flagę z nadzieją, że znajdzie ona swoje miejsce i będzie chętnie eksponowana podczas świąt narodowych i lokalnych – zwrócił się przy tej okazji do jaworzan na łamach gminnego miesięcznika wójt Radosław Ostałkiewicz.
Zaopatrzenie domów na terenie Jaworza we flagę wpisuje się w okazałe gminne obchody stulecia odzyskania niepodległości. Już 3 maja w ramach kina letniego wyemitowany został film „Miasto 44”, tematykę patriotyczną podjął także seans „Kamienie na szaniec”, z którym widzowie zapoznali się 1 sierpnia w godzinę „W”. Z kolei przy okazji czerwcowego otwarcia nowej hali sportowej w Jaworzu oraz następujących w kolejnych tygodniach imprez gminnych rozdawano piłki w nawiązaniu do akcji „100 piłek na 100-lecie”. Ostatnia z nich trafi do najmłodszego z mieszkańców gminy obecnych na Narodowym Święcie Niepodległości. Złożenie kwiatów pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Jaworzu poprzedzi nabożeństwo ekumeniczne.
Również stowarzyszenia i organizacje działające na terenie gminy aktywnie włączają się w obchody, m.in. środowisko kobiet przeprowadzi w niedzielę 30 września wydarzenie pod hasłem „Niepodległa jest kobietą”.

(MAN)

wojtRadosław Ostałkiewicz,
wójt gminy Jaworze:
Sto lat temu staliśmy się na nowo wolnym krajem i sami zaczęliśmy decydować o własnym losie i przyszłości kolejnych pokoleń. Mając w pamięci to niezwykłe dziedzictwo moralne naszych przodków, jakim było odzyskanie niepodległego Państwa, mamy obowiązek dbać o to, aby wysiłek ten nie został zmarnowany. Nie zapominamy zatem o tych, którzy poświęcili życie, bo marzyli o wolnej Polsce. Pokazujmy naszym dzieciom i wnukom, że nie tylko urzeczywistniamy ich marzenia o wolności, ale podejmujemy wszelkie działania, by tę wolność jak najlepiej spożytkować. Radujmy się niepodległością, starając się jak najlepiej dla wszystkich zagospodarować odzyskaną wolność i cenić ją jako dobro najwyższe.
Stulecie naszej niepodległości to również wielka sprawa dla Jaworza, które po wielu wiekach wróciło do Macierzy, a której częścią zawsze się czuło. Świadczy o tym nasza kultura, język, obyczaje, tradycje oraz szczere umiłowanie do polskości naszych przodków, którzy od zarania zamieszkiwali te ziemie. Jaworze zawsze czuło, że jego serce biło w biało-czerwonym rytmie.