Gutan Krystyna (2)
Foto: Materiały UG Jaworze

KADRY: Papieski medal dla Krystyny Gutan

Mieszkanka Jaworza, od wielu lat zaangażowana w życie społeczne gminy i jaworzańskiej parafii rzymsko-katolickiej, otrzymała przyznany przez ojca świętego Franciszka medal „Pro Ecclesia et Pontifice”.
Jedno z najwyższych odznaczeń papieskich dla osób świeckich jaworzanka odebrała podczas uroczystej mszy świętej z rąk biskupa bielsko-żywieckiego ks. Romana Pindla.
Medal stanowi dowód uznania dla Krystyny Gutan za jej działalność na rzecz Kościoła, aktywne uczestnictwo w życiu parafii, gdzie jest członkiem Akcji Katolickiej i prowadzi Bibliotekę Parafialną. To ona zorganizowała i prowadzi Parafialny Zespół Pomocy Bezrobotnym, jest m.in. inicjatorką parafialnych pielgrzymek i pomysłodawczynią koncepcji szopek bożonarodzeniowych i wielkanocnego wystroju Bożego Grobu. Jest również poetką, której wiersze wydano w trzech tomikach oraz od lat 80. minionego wieku katechetką w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu.
Dwukrotnie była nominowana przez gminę do Nagrody Starosty Bielskiego im. Józefa Londzina, przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wyróżniona została „Dyplomem Przyjaciela Dziecka”.

(R)