chor pisarzowice
Foto: Materiały MGOK Wilamowice

Międzynarodowe Spotkanie Chórów

Od 14 do 16 września w Dolnym Benesovie trwała impreza „Dolnobenešovská kantáta – mezinárodní setkání pěveckých sborů”, czyli Międzynarodowe Spotkanie Chórów. Wydarzenie to było kontynuacją inicjatywy podjętej przez wilamowski MGOK w grudniu 2016 roku.
W 2016 r. w Wilamowicach odbyło się Pierwsze Międzynarodowe Spotkanie Chórów Miast Partnerskich. Przyjechał wówczas chór „Cordis Jesu” z Rajeckich Teplic, „Rozmar” z Dolnego Benesova oraz „Phoenix” z Kisujszallas. Gminę Wilamowice reprezentował Chór z Pisarzowic. W tegorocznych spotkaniach, zorganizowanych przez Dom Kultury w Dolnym Benesovie w Czechach, wzięły udział te same zespoły, a także chór dziecięcy „Nezmar” z miejscowego Domu Kultury.
Polskę i gminę Wilamowice reprezentował Chór parafialny z Pisarzowicach. Tworzą go parafianie, którzy reprezentują wszystkie grupy wiekowe i zawody. Członkami są zarówno kobiety, jak i mężczyźni, pisarze, ale także hurtownicy, nauczyciele, rolnicy, przedsiębiorcy i emeryci. Są tu też studenci i uczniowie, którzy potrafili przywrócić chórowi głosy altowe. Chór liczy obecnie 28 członków. Chóry zaprezentowały się na scenie miejscowego Domu Kultury oraz w kościołach parafialnych. W cudownej atmosferze przepięknym śpiewem zachwycili zgromadzoną publiczność.

(Ł)