jubileusz 1
Foto: Mirosław Łukaszuk

Sztandar na dwudziestolecie powiatu cieszyńskiego

Uroczysty charakter miały zorganizowane w poniedziałek 8 października obchody 20-lecia istnienia Powiatu Cieszyńskiego.
Całość obchodów jubileuszowych rozpoczęła się mszą świętą w kościele św. Marii Magdaleny w Cieszynie. Dalsza część wydarzenia przeniosła się do Teatru im. Adama Mickiewicza, a punktem kulminacyjnym było uroczyste przekazanie poświęconego wcześniej sztandaru Powiatu Cieszyńskiego. Z rąk przewodniczącego Rady Powiatu Ludwika Kuboszka odebrał go starosta cieszyński Janusz Król. – To wyjątkowa okoliczność dla naszej społeczności. Sztandar jako jeden z atrybutów samorządu terytorialnego używany jest w szczególnych sytuacjach. Gromadzi ludzi, będąc symbolem wspólnotowej przynależności. Nie mam wątpliwości, że z dumą będą nosić go kolejne pokolenia pracowitych i zaangażowanych samorządowców tej ziemi – mówił starosta.
jubileusz 2Sztandar ma kształt kwadratowego, dwustronnego płata o wymiarach 100 cm na 100 cm, o bokach wykończonych frędzlami koloru złotego, przymocowanego do drzewca zwieńczonego głowicą w kształcie godła Powiatu Cieszyńskiego. Prawy płat sztandaru jest czerwony, widnieje na nim wizerunek Orła Białego, godła państwowego Rzeczypospolitej Polskiej. Lewy płat ma kolor żółty z wyśrodkowanym herbem Powiatu. U góry posiada napis „Powiat Cieszyński”, w dolnych narożach kwiaty cieszynianki oraz symetrycznie rozmieszczoną datę „1999”.
Podczas jubileuszu historię samorządu powiatowego przybliżył przewodniczący Ludwik Kuboszek, przypomniał m.in., że w trakcie pięciu kadencji funkcję radnych Powiatu sprawowało 170 osób. Z kolei o mieszkańcach, którzy doczekali się działających dla ich dobra reprezentantów w administracji samorządowej, mówił radny nestor Jerzy Malik, a na konsekwentne wypełnianie powierzonych zadań uwagę zwrócił Stanisław Kubicius, radny wszystkich kolejnych kadencji i uczestnik przeprowadzonych w tym okresie 238 sesji.
Akcentami muzyczno-artystycznymi obchodów 20-lecia były występy cenionego pianisty Michała Korzistki, pieśni „Swoboda” oraz „Hej, rozwidnio się” wykonali Józef Broda i Katarzyna Broda-Firla. Zaprezentowała się również Orkiestra Kameralna Artis pod dyrygenturą Jean-Clauda Hauptmanna z solistami Olivią Ohl-Szulik i Piotrem Sikorą.
Wśród licznych gości przybyłych na uroczystość byli m.in. wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed, I wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, obecni włodarze gmin oraz radni poszczególnych kadencji samorządu powiatowego.

(MA)

jubileusz 3Janusz Król,
starosta cieszyński:
Reforma administracji publicznej, jaka dokonała się przed 20 laty, doprowadziła do wyodrębnienia nowych wspólnot samorządowych i przekazała im kompetencje do realizacji zadań ważnych dla lokalnych społeczności. Przed samorządem powiatowym postawiono wiele wyzwań, które przy ograniczonych zasobach finansowych trudno było w pełni realizować.
Te dwie dekady były mimo tego w Powiecie Cieszyńskim czasem wytężonej pracy wszystkich osób, które samorząd przez lata budowały. Wśród najważniejszych działań znalazła się edukacja. Po przejęciu szkół ponadgimnazjalnych Powiat przystąpił do inwestycji, których celem była poprawa warunków nauki i pracy, zarówno uczniów, jak też nauczycieli.
Największe środki przeznaczane były jednak na dokończenie rozbudowy Szpitala Śląskiego, jego stałą modernizację, w tym utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego z zapleczem diagnostycznym oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Z opieką zdrowotną wiążą się ściśle również podejmowane inicjatywy w zakresie pomocy społecznej, polityki prorodzinnej i wspierania osób niepełnosprawnych. Znacznych nakładów finansowych wymagały też ogromnej wagi inwestycje i remonty na drogach powiatowych, czy obiektach mostowych, realizowane na terenie wszystkich 12 gmin.
Przy podejmowaniu strategicznych decyzji starano się rozsądnie i sprawiedliwie dysponować środkami budżetowymi, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Za cel nadrzędny stawiano poprawę życia mieszkańców, przy jednoczesnym wykorzystaniu naturalnych zasobów regionu i dbając o stymulowanie wzrostu gospodarczego. Z dumą cieszymy się z dotychczasowych sukcesów i śmiało spoglądamy w przyszłość, planując kolejne projekty i inwestycje.