traugutta w czdz
Foto: Materiały Starostwa Powiatowego. Ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach po remoncie.

Więcej na drogi w powiecie bielskim

O dofinansowanie w przyszłym roku przebudowy dwóch ważnych dróg na terenie powiatu bielskiego występuje starosta Andrzej Płonka.
Na nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Bielskiego do planu finansowego na przyszły rok wprowadzono przebudowę drogi Ligota – Międzyrzecze Dolne – Międzyrzecze Górne oraz zwiększono kwoty na drogę Stara Wieś – Wilamowice – Hecznarowice – Kęty. – Występujemy o dofinansowanie przebudowy tych dwóch ważnych traktów komunikacyjnych naszego regionu. Będzie to kontynuacja naszych działań na rzecz poprawy stanu dróg, które od dwóch dekad systematycznie i konsekwentnie realizujemy – wyjaśnia starosta Andrzej Płonka. Zabiega o dofinansowanie przebudowy obu dróg z rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, koszt pierwszej inwestycji wyceniono na blisko 12 mln zł, w drugim przypadku nakłady na zaplanowaną modernizację wzrastają o 4 mln zł.
Tymczasem na wielu drogach powiatu bielskiego kończą się tegoroczne remonty i modernizacje. Zakończono przebudowę ul. Witosa w Kozach, poszerzając drogę do 6 m na całym odcinku, wybudowano też chodnik. Zakończył się też drugi etap przebudowy ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach. W tym wypadku jezdnię poszerzono do 7 m na całej długości, powstały obustronny chodnik, ścieżka dla rowerów i parking dla 24 samochodów. Także w tym sezonie budowlanym w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia zbudowano dwie zatoki autobusowe wraz z chodnikami, zatoka i chodniki powstały również w Ligocie w gminie Czechowice-Dziedzice w rejonie szkoły. Kończy się też jedna z najpoważniejszych inwestycji na drogach powiatowych w tym roku – przebudowa ul. Strumieńskiej w gminie Jasienica.

(R)