SONY DSC
Foto: Materiały Starostwa Powiatowego

Zdrowsza służba zdrowia w powiecie bielskim

Placówki ochrony zdrowia powiatu bielskiego znacząco rozwinęły poziom usług medycznych udzielanych mieszkańcom. Dzieje się tak, mimo ciągłej niepewności co do zasad funkcjonowania służby zdrowia i jej finansowania.
karetkaStarosta bielski Andrzej Płonka przygotował podsumowanie działalności Powiatu Bielskiego w służbie zdrowia w mijającej kadencji. Choć powiat należy tylko do jednego z kilku właścicieli placówek medycznych, świadczących usługi lecznicze dla mieszkańców regionu, to jednak ma w nich ogromny udział: Bielskie Pogotowie Ratunkowe, Szpital Pediatryczny oraz Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ.
– W każdej z tych instytucji służby zdrowia w ostatnich czterech latach znacząco podniósł się poziom świadczonej pomocy medycznej. Co ważne, wszystkie one mają stabilną sytuację finansową – mówi starosta. Poprzez pozyskanie dodatkowych pieniędzy z umów z NFZ wartość finansowa w 2018 r. w stosunku do 2014 wzrosła o 5,5 mln zł, czyli blisko o 10 proc.zdjecie2
Bielskie Pogotowie Ratunkowe uruchomiło dodatkowy punkt stacjonowania zespołu podstawowego w Wilkowicach oraz punkt nocnej i świątecznej opieki medycznej w Jasienicy. Zakupiło też 8 ambulansów sanitarnych, wyposażyło karetki w nowy sprzęt i aparaturę medyczną, w tym urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej.
Znacząco poprawiła się również sytuacja w lecznictwie psychiatrycznym i to mimo lawinowo wzrastających potrzeb w tej dziedzinie. Kilka obiektów bielskiego zakładu w Olszówce przeszło modernizację, zostały wyremontowane węzły sanitarne, ulepszono ogrzewanie. W części z całodobowym oddziałem psychiatrycznym, izbą przyjęć i poradnią rozpoczęto prace związane z dobudową klatki ewakuacyjnej i wymianą dachu. Przeprowadzone prace ułatwiły rozszerzenie zakresu świadczeń zdrowotnych, przybyło łóżek i miejsc dziennego pobytu.
Ostatnie lata to także reorganizacja pomocy psychiatrycznej dla najmłodszych pacjentów, którą przejął Szpital Pediatryczny. Było to możliwe dzięki wyremontowaniu nieczynnego dotąd pawilonu nr V. W tej placówce inwestycje przeprowadzono też na innych oddziałach, m.in. wyremontowano blok operacyjny, a budynki przeszły termomodernizację.
Przybyło bardzo wiele nowoczesnego sprzętu, dzięki poczynionym zakupom, m.in. cyfrowego aparatu RTG, tomografu komputerowego, aparatu USG, gastrofiberoskopu, echokardiografu, respiratora, kardiomonitorów. Na potrzeby małych pacjentów uruchomiono punkt nocnej i świątecznej pomocy medycznej, a szpital wzbogacił się o karetkę neonatologiczną.
Łącznie na zrealizowanie tych zadań powiatowa służba zdrowia wydała ok. 18,2 mln zł.

(RED)

PlonkaAndrzej Płonka,
starosta bielski:
Służba zdrowia w placówkach podlegających Powiatowi Bielskiemu należała do tych dziedzin, które w ostatnich latach przeszły największe przeobrażenie z korzyścią dla pacjentów. Cieszę się, że nam się udało rozwinąć zarówno Bielskie Pogotowie Ratunkowe, Szpital Pediatryczny, jak i ZOZ Psychiatryczny.
Choć nie obyło się bez trudności. Jednym z poważniejszych problemów, jakie napotykaliśmy przy usprawnianiu służby zdrowia, była niepewność co do zasad finansowania. W wielu wypadkach dobrze funkcjonujące na naszym terenie rozwiązania musieliśmy zmieniać, aby dostosować je do nowych przepisów.
Najważniejsze jednak, że nasze placówki służby zdrowia zostały w ostatnich latach doprowadzone do stanu, w którym świadczą mieszkańcom regionu pomoc medyczną na bardzo wysokim poziomie.