eko pracownia
Foto: Mat. WFOŚiGW

Eko-pracownia w szkole

W Szkole Podstawowej im. Jana Klicha w Wieprzu w gminie Radziechowy-Wieprz uroczyście otwarto „zieloną pracownię”.
Szkolna „Zielona pracownia – Hydro – Eko – Life” została wyposażona w sprzęt, umożliwiający poznawanie przyrody we wszystkich jej zakresach na poziomie poznawczym dzieci w wieku szkolnym. Jak informuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, nadrzędnym celem takich klas przyrodniczych jest rozwijanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za środowisko, którego człowiek stanowi ważne ogniwo.
W pracowni odbywać się będą lekcje chemii, biologii, przyrody, fizyki, geografii, a także lekcje wychowawcze o tematyce ekologicznej. Nowa sala i jej wyposażenie pozwoli na stworzenie przestrzeni dla uczniów, łączącej funkcjonalność, przyjazny klimat z innowacyjnością rozwiązań i pomysłów na nowoczesną edukację.
Eko-pracownia powstała dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Katowicach oraz Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz.

(R)