inauguracja (1)
Foto: Materiały ATH

Pół wieku bielskiej uczelni

Po raz 50. zainaugurowano rok akademicki w Bielsku-Białej. Dawna Filia Politechniki Łódzkiej, a dziś samodzielna Akademia Techniczno-Humanistyczna na trwałe wpisała się w życie i rozwój regionu.
Jubileuszowa, 50. inauguracja roku akademickiego odbyła się 8 października w wielkiej auli uczelni. Nowy rok akademicki 2018/2019 ze studentami i pracownikami Akademii przywitali licznie goście, partnerzy i przyjaciele uczelni, m.in. przedstawiciele władz kościelnych, państwowych, wojewódzkich, samorządowych, rektorzy, prorektorzy i dziekani szkół wyższych, a także poprzedni rektorzy Akademii, przedstawiciele środowisk naukowych, kulturalnych i oświatowych.
Tegoroczna inauguracja z racji okazałego jubileuszu koncentrowała się w dużej mierze na historii i rozwoju bielskiej uczelni, pierwotnie Filii Politechniki Łódzkiej, którą w 2001 r. przekształcono w Akademię Techniczno-Humanistyczną. – Dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do rozkwitu naszej uczelni, moim znamienitym poprzednikom prorektorom ds. filii i  rektorom. Cieszę się, że jest wśród nas obecny rektor Politechniki Łódzkiej prof. Sławomir Wiak, co dowodzi że związki z tą uczelnią są nadal silne i trwałe – mówił rektor ATH prof. Jarosław Janicki.
Od czasu powstania mury bielskiej uczelni opuściło już blisko 32 tys. absolwentów – 7 tys. absolwentów Filii Politechniki Łódzkiej i 25 tys. absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej. Wśród nich 7 tys. inżynierów i 4,3 tys. magistrów inżynierów.
– W kolejny rok akademicki i drugie stulecie niepodległości wchodzimy z nowymi planami i nadziejami, ale także ze świadomością czekających nas zmian. Ich horyzont w dużej mierze wyznacza ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która weszła w życie 1 października. To ustawa, która daje uczelniom zdecydowanie większy zakres autonomii w kształtowaniu wewnętrznej struktury, polityki naukowej oraz oferty dydaktycznej. Bielska Akademia, czerpiąc z najlepszych praktyk, intensywnie przygotowuje się do zmian – dodawał rektor.
Prof. Iwona Adamiec-Wójcik, prorektor ds. nauki i finansów, odczytała list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy z okazji inauguracji roku akademickiego. Z kolei kwestie, związane z wprowadzeniem nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Konstytucją dla Nauki, oprócz rektora zaprezentował Piotr Ziółkowski, szef Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów, a zarazem Ministra Nauki Jarosława Gowina. Przekazał on na ręce rektora ATH symboliczny czek dla Akademii Techniczno-Humanistycznej na  kwotę 17 825 000 zł. Pieniądze w formie obligacji skarbowych uczelnia może przeznaczyć na zadania inwestycyjne i poprawę warunków badań i kształcenia.
W dalszej części inauguracji głos zabrali również: rektor Politechniki Łódzkiej prof. Sławomir Wiak, wiceminister w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, biskup senior diecezji bielsko-żywieckiej ks. Tadeusz Rakoczy, biskup senior diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. Paweł Anweiler oraz pierwszy rektor ATH prof. Marek Trombski.
Tradycyjnie w trakcie inauguracji odbyła się immatrykulacja studentów pierwszego roku oraz doktorantów. Poprowadził ją prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. ATH dr hab. Czesław Ślusarczyk. Po uroczystym pasowaniu wystąpił przewodniczący Samorządu Studenckiego ATH Marek Połącarz. Informacje o listach gratulacyjnych, jakie napłynęły z okazji inauguracji jubileuszowego roku akademickiego, przekazała prorektor prof. Iwona Adamiec-Wójcik.
W tym roku wykład inauguracyjny, podsumowujący długie lata współpracy bielskich naukowców z tutejszym przemysłem, wygłosił prof. Kazimierz Romaniszyn. Tytuł wykładu brzmiał: „Bielsko-Biała – regionalny ośrodek gospodarczy i akademicki”.
O oprawę muzyczną podczas inauguracji zadbał Chór ATH pod dyrekcją dr. hab. Jana Borowskiego. Wcześniej, przed inauguracją, w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa pod przewodnictwem biskupa Romana Pindla została odprawiona msza św. w intencji studentów i pracowników.

Małgorzata Skrzypek