raport 2017

Raport o stanie środowiska

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach zachęca do zapoznania się z opublikowanym raportem „Stan środowiska w województwie śląskim w 2017 roku”.
Jak informuje Agata Bucko-Serafin, Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, w raporcie znalazły się oceny jakości powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, hałasu, pól elektromagnetycznych, dane w zakresie prowadzonej działalności kontrolnej, sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi i przemysłowymi, informacje dotyczące Laboratorium WIOŚ w Katowicach, działalności edukacyjnej prowadzonej przez Inspektorat, a także dane statystyczne dotyczące województwa śląskiego.
Większość danych liczbowych zawartych w raporcie zobrazowana jest w formie graficznej, co powinno dodatkowo umożliwić łatwiejszą analizę zmian występujących w środowisku w ostatnich latach. Raport przynosi m.in. informację, że w porównaniu z 2016 rokiem w tym poprzednim o blisko 6 proc. zmalała emisja pyłów, z kolei emisja gazów (bez uwzględnienia dwutlenku węgla) w naszym województwie stanowiła ponad połowę całej krajowej emisji. Szczegółowe tabele i wykresy pozwalają porównać zanieczyszczenie w poszczególnych częściach regionu.
W raporcie umieszczono dodatkowo rozdział omawiający działania na rzecz poprawy jakości powietrza w województwie śląskim, wynikające z tzw. uchwały antysmogowej oraz nowego Programu ochrony powietrza. Publikacja raportu jest współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, którego rozdział autorski dotyczący działalności Funduszu został również zamieszczony w raporcie.
Raport można pobrać ze strony Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska: www.katowice.wios.gov.pl.

(RED)