Bielska Gorki
Foto: Mirosław Łukaszuk. Ul. Bielska w Górkach Wielkich przeszła modernizację dzięki wsparciu z budżetu Gminy Brenna.

Brenna: Remonty z własną brygadą

Blisko 11 mln zł przeznaczyła w ostatnich latach Gmina Brenna na remonty i modernizacje dróg na swoim terenie. Wiele napraw udało się przeprowadzić dzięki własnej brygadzie drogowej.
Jak podkreśla wójt Jerzy Pilch, górski charakter miejscowości gminy Brenna niezwykle utrudnia prawidłowe utrzymanie 130 km dróg gminnych. Z tą myślą przy Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej powołano w 2015 r. brygadę drogową, składającą się najpierw z trzech, a obecnie sześciu osób. Oprócz wykaszania poboczy, przycinania drzew i krzewów w pasie drogowym, czyszczenia rowów, a przede wszystkim odśnieżania w okresie zimowym, brygada zajmuje się również naprawami dróg. Choć nie wszystkie prace może ona wykonywać, np. te związane z układaniem warstwy asfaltu, to jednak jej wkład znacząco pozwolił ograniczyć koszty na bieżące remonty dróg.
Łącznie w latach 2014-2018 wydano na drogi 10,6 mln zł. Dzięki temu wyremontowano fragmenty ulic, m.in. Wierzbowej, Starej Drogi w Górkach Wielkich, Snowańca, Malinowej, Modrzewiowej, Madzi, Miodowej, Topolowej, Szkolnej, czy Zimnej Wody w Brennej. Dostarczono również płyty na remonty na ul. Pilarzy, Sportowej, Zielonej, Suchej (Szkolnej), Kisiały, Tłoczki, Stromej w Brennej, a także naprawiono bądź wybudowano nowe bariery. Nowe przepusty powstały na ul. Miodowej i Leśnej, zaś na potoku Węgierski w Brennej stanął nowy most. Jednocześnie z remontami dróg budowano oświetlenie uliczne, co pochłonęło 483 tys. zł.
W najbliższych latach zaplanowano remonty kolejnych dróg gminnych. Trwają prace projektowe do wykonania ul. Jaworowej, Hołcyna, Jatny w Brennej oraz Słonecznej w Górkach Wielkich, następne w kolejności będą ul. Skoczowska i Stary Dwór w Górkach Wielkich. Ponad 800 tys. zł przeznaczono na dofinansowanie do modernizacji dróg powiatowych, ul. Leśnica i Bukowa w Brennej oraz Bielskiej i Szpotawickiej w Górkach Wielkich.
Prace związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na drogach pochłonęły 1,3 mln zł, ze środków tych  naprawiono ul. Długą i Olszyna w Górkach Wielkich, Barujec w Brennej, Łączka w Górkach Małych, przebudowano też przepust na ul. Olszyna w Górkach Wielkich.
Te roboty pokryto w dużej mierze dzięki pozyskaniu dofinansowania z budżetu państwa. Warto dodać, że w całej kadencji na realizację wszystkich projektów w gminie Brenna pozyskano dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, unijnych i rządowych, w wysokości blisko 23,5 mln zł. – Dzięki tym dodatkowym kwotom, jakie wpłynęły do naszego gminnego budżetu, byliśmy w stanie zrealizować wiele nowych i potrzebnych projektów – wyjaśnia wójt gminy Brenna Jerzy Pilch.

(Łu)