PODMIANA glowne z burmistrzem
Foto: Arch. UM Czechowice-Dziedzice

Środki na rozwój gminy Czechowice-Dziedzice

Ponad 190 mln zł kosztowała realizacja projektów, które w ciągu mijającej kadencji zrealizowano w Gminie Czechowice-Dziedzice z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych. Taki wynik pozwolił zaoszczędzić blisko 110 mln zł.
Wśród dofinansowanych projektów, których gmina w ciągu minionych 4 lat zrealizowała ponad 120, wymienić można takie, jak m.in. rozbudowa kanalizacji sanitarnej, budowa dworca autobusowego i zakup nowych autobusów dla PKM, budowa stadionu lekkoatletycznego, nowej kajakowni, czy biblioteki.
Skuteczne aplikowanie o środki zewnętrzne rozpoczęło się w Czechowicach-Dziedzicach już 12 lat temu. Gmina wypracowała dobrze funkcjonujący system pozyskiwania pieniędzy pozabudżetowych, oparty na profesjonalnym i w efekcie skutecznym aplikowaniu o dofinansowanie, dobrym przygotowaniu projektów i inwestycji oraz sprawnej realizacji i rozliczaniu tych zadań. Nie byłoby to jednak możliwe bez utrzymywania w dobrej kondycji gminnych finansów, pozwalających na zabezpieczenie tzw. wkładu własnego do każdej z realizowanych z dofinansowaniem inwestycji. Efektem tego jest pozyskanie w latach 2006-2018 około ćwierć miliarda złotych ze źródeł zewnętrznych. Przeszło 40 procent tej kwoty Czechowice-Dziedzice zaabsorbowały w ciągu minionych czterech lat.
Długa, licząca przeszło 120 pozycji lista zadań projektowych i inwestycyjnych zrealizowanych w gminie w latach 2014-2018 przedstawia się naprawdę imponująco. Zawiera tak duże inwestycje, jak na przykład regulacja gospodarki wodno-ściekowej, gdzie kwota pozyskanego dofinansowania przekracza 53 mln zł, przy wartości całkowitej w wysokości 106 mln zł.
Ze znacznym udziałem środków zewnętrznych zrealizowano szereg ważnych inwestycji, jak np. budowa boiska treningowego na terenie MOSiR (koszt inwestycji 1,5 mln zł, wysokość dofinansowania 1,15 mln zł), budowa kanału ulgi od ulicy Jasnej do rzeki Wisły (2,130 mln/1,30 mln), przebudowa placu Dworca Autobusowego (1,65 mln/1,35 mln), modernizacja taboru Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej (11 mln/7,3 mln), budowa zaplecza kajakowego nad stawem „Kopalniok” (2,4 mln/1 mln), budowa nowoczesnego stadionu lekkoatletycznego w Zabrzegu (2,7 mln/1,35 mln), czy budowa nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej (9 mln/2 mln).
W tym czasie, z wykorzystaniem również środków pozabudżetowych gminy, w Czechowicach-Dziedzicach budowano ponadto nowe ronda, modernizowano ulice, a termomodernizację i remonty przeszło wiele obiektów użyteczności publicznej, w tym wiele szkół i przedszkoli. Środki unijne stanowią też istotne wsparcie startującej właśnie budowy Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego (18 mln/14 mln).
Procentowa wysokość pozyskanego dofinansowania w stosunku do całości kosztów opisywanych inwestycji bywała różna. Czasami sięgała nawet 90 proc., to jednak zależne było od warunków programów, w których gmina, czy też jej jednostki, aplikowały o środki. Średnia z minionych czterech lat osiągnęła poziom przeszło 50 proc.
Różne były także źródła pozyskiwanych przez gminę pieniędzy. Część z nich pochodziła ze środków unijnych, zdobywanych za pośrednictwem różnych instytucji zarządzających. Część pochodziła jednak ze środków rządowych, realizowanych w ramach programów ministerialnych.

(RED)

pieniadze 5

pieniadze 2