rafalska szwed drabek DO WYBORU (1)
Foto: Arch. Wraz z minister Elżbietą Rafalską na spotkaniu w Bielsku wystąpił wiceminister Stanisław Szwed oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek.

Więcej na programy społeczne

Senior plus i Maluch plus to kolejne obszary, w jakich samorządy mogą otrzymywać rządowe wsparcie na pomoc dla swoich mieszkańców – mówiła 29 września w Bielsku-Białej Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.
Minister podkreśliła, że priorytetowym zadaniem wsparcia polskich rodzin pozostaje program Rodzina 500 plus, a także Dobry Start, w ramach którego na każde dziecko idące do szkoły rodzice otrzymali 300 zł. Łącznie do tej pory dla rodzin z województwa śląskiego z programu 500 plus wpłynęło 1,3 mld zł, z kolei z Dobrego Startu – 180 mln zł. Podkreśliła, że region nie odstaje od innych części Polski w realizacji obu tych kluczowych dla rządu programów, a samorządy, które nadzorują przepływ pieniędzy do rodzin, sprawnie sobie radzą.
Dodała, że nie da się zauważyć nadużywania świadczeń pomocy społecznej. Mimo, że pieniądze z 500 plus nie są wliczane do dochodu rodzin, to Polacy, jeśli nie muszą, nie korzystają z opieki społecznej. – To nie tak, że Polacy są roszczeniowi. Jeśli mają możliwość pracy i zarabiania pieniędzy to nie korzystają z pomocy społecznej – wyjaśnia minister Elżbieta Rafalska.
Podkreśliła jednocześnie, że samorządy z myślą o poprawie warunków życia swoich mieszkańców, mogą korzystać również z innych programów społecznych, przygotowanych przez rząd Mateusza Morawieckiego. Ministerstwo ze współpracującymi samorządami realizuje m.in. politykę senioralną, w tym Program Senior plus, czyli zakładanie i prowadzenie domów dziennego pobytu oraz Klubów Seniora. Jej zdaniem samorządy mają dobrą diagnozę potrzeb społecznych swoich lokalnych środowisk, dlatego te, które chcą współpracować z rządem, będą takie wsparcie otrzymywać.
– Ministerstwo realizuje również program ułatwiający tworzenie miejsc opieki nad małym dzieckiem, przeznaczając na niego większe kwoty. W tym jednak wypadku potrzeba zaangażowania samorządów, bo to one tworzą na swoim terenie żłobki i kluby dziecięce, które my możemy finansowo wesprzeć – mówi Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.
Elżbieta Rafalska wyjaśnia, że akcja informacyjna, jaką prowadzi ministerstwo, ma uzmysłowić społecznościom lokalnym, że wiele świadczeń pomocy społecznej, z których korzystają mieszkańcy, jest współfinansowana przez rząd. – Zależy nam, by samorząd miał odwagę przyznać się do tego, że rząd współfinansuje szereg projektów. Przykładem przy polityce senioralnej może być dofinansowanie usług opiekuńczych w programie pilotażowym Senior plus – wyjaśniła minister.
Obecny na spotkaniu Przemysław Drabek, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bielska-Białej, wyjaśnił, że w mieście z programu Rodzina 500 plus do rodzin wpłynęło 205 mln zł. – To konkretne kwoty, które wpływają na rynek usług i funkcjonowanie naszego miasta – stwierdził.

(Ł)

Maluch plus
Na Program w 2018 r. przeznaczono 450 mln zł, o dofinansowywanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, m.in. jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Dofinansowywane są działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów. Przewidziane jest także wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Senior plus
Na Program w 2018 roku przeznaczono 80 mln zł. Placówki dziennego pobytu „Senior plus” zapewniają osobom starszym pomoc w czynnościach dnia codziennego, m.in. usługi socjalne, edukacyjne, a także zajęcia kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej, aktywizujące społecznie, czy terapii zajęciowej.
Z kolei Kluby „Senior plus” są uproszczoną formą placówek „Senior plus”, wymagają spełnienia mniejszych liczby warunków. Tym samym są doskonałą ofertą dla mniejszych gmin, które dysponują ograniczonymi środkami finansowymi i lokalowymi.