posel Szwed (2)
Foto: Arch.

Dostępny Maluch plus

Cały czas zachęcamy samorządy oraz inne podmioty do udziału w programie Maluch plus, a więc tworzenia instytucjonalnej opieki nad najmłodszymi dziećmi – mówi Stanisław Szwed, wiceminister w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Spraw Społecznych.
Stanisław Szwed w imieniu rządu na forum Sejmu 13 grudnia zdał sprawozdanie z realizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Przypomniał, że głównym celem ustawy było umożliwienie rodzicom łączenia obowiązków zawodowych z rodzicielskimi.
W latach 2015-2017 o 43 proc. wzrosła liczba instytucji opieki nad małymi dziećmi, z niespełna 3 tys. do blisko 4,3 tys., co przełożyło się na wzrost opieki z 84 tys. dzieci do 113 tys. Na koniec 2018 r. będzie 3153 żłobków, blisko 700 klubów dziecięcych i prawie 1,2 tys. opiekunów dziennych. Łącznie wszystkich instytucji, sprawujących opiekę nad maluchami będzie ponad 5 tys. Oznacza to 125 tys. miejsc w żłobkach, ponad 12 tys. w klubach dziecięcych i ponad 6 tys. miejsc u opiekunów dziennych, łącznie – prawie 150 tys. miejsc.
W tym okresie wydatki na program Maluch plus wzrosły ze 151 mln zł do blisko 450 mln zł, a więc trzykrotnie. – Liczba żłobków i miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi za naszych rządów zdecydowanie wzrosła. Ale z całą pewnością trudno mówić o tym, że jest ona zadowalająca. W 60 proc. gmin w dalszym ciągu nie ma żłobków – mówił wiceminister Stanisław Szwed.
Zaznaczał, że nie ma żadnych problemów, aby do programu przystępowały różne podmioty. Głównie liczy na samorządy, bo to do obowiązków gmin należy organizacja opieki nad dziećmi do lat 3. Żłobki mogą jednak zakładać także np. uczelnie oraz przedsiębiorcy dla swoich pracowników.
Jednocześnie wiceminister przypomina, że dla nowej edycji programu „Senior plus” w projekcie budżetu państwa na przyszły rok zapisano 80 mln zł. O dofinansowanie ubiegać mogą się gminy, powiaty i samorządy województw, a dotacja może być przeznaczona na utworzenie lub wyposażenie Dziennych Domów i Klubów „Senior plus”. W pierwszym przypadku dofinansowanie może wynieść maksymalnie 300 tys. zł, z kolei na utworzenie klubów dla seniorów można dostać 150 tys. zł dotacji, która będzie stanowić do 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

(Łu)