wojt Akademia WSB
Foto: Materiały Akademii WSB

Instytut studiów transgranicznych

Instytut Studiów nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną powstał w Cieszynie przy Wydziale Zamiejscowym Akademii WSB.
W imieniu Sieci EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego z siedzibą w Cieszynie pod listem intencyjnym o współpracy z nowo utworzonym Instytutem podpisał się wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna, prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”. Jednym z dwóch strategicznych partnerów naukowych Instytutu będzie właśnie Sieć EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego, drugim – Komisja ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich, działająca przy katowickim oddziale Polskiej Akademii Nauk.
Inauguracja Instytutu towarzyszyła obchodom 10-lecia działalności cieszyńskiego Wydziału Zamiejscowego Akademii WSB. Z tej okazji uhonorowano osoby współpracujące z wydziałem, wśród nich złoty medal otrzymał Janusz Pierzyna, prezes Stowarzyszenia „Olza”, a zarazem Przewodniczący Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko.

(R)