wydawnictwo

Od historii po atrakcje gminy Bestwina

Publikację, pełną ciekawych informacji z różnych dziedzin, a dotyczących gminy Bestwina, wydał miejscowy Gminny Ośrodek Kultury.
Folder zatytułowany „Gmina Bestwina – od historii po atrakcje turystyczne” jest dziesięciostronicowym, ilustrowanym albumem. Na wstępie publikacji zamieszczone zostały podstawowe dane historyczne, odnoszące się do gminy i poszczególnych jej sołectw. Kilka kolejnych stron, wykorzystując interesujące teksty i fotografie, poświęcono na przybliżenie zagadnień gospodarki rybackiej w gminie Bestwina, w tym działalności wędkarskiej, wątku słynnego już Kaniowskiego Karpia Królewskiego czy mapę miejsc hodowli karpia. W wydawnictwie ujęto tematy ochrony środowiska, infrastruktury, gospodarki, rekreacji i sportu, kultury, edukacji oraz bezpieczeństwa. Nie zabrakło również spisu lokali gastronomicznych oraz miejsc noclegowych na terenie gminy.
Autorami tekstów do folderu są Grzegorz Boboń, Mariusz Szlosarczyk, Jerzy Zużałek oraz Sławomir Lewczak, który wykonał także część zdjęć, pozostałe zaś Dariusz Czernek. W swoich założeniach publikacja, dofinansowana ze środków unijnych, ma promować dziedzictwo kulturowe rybołówstwa i akwakultury obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.

(M)