pediatryk
Foto: Arch. Szpitala Pediatrycznego

Oddział i karetka

Całodobowy oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży rozpoczął funkcjonowanie w bielskim Szpitalu Pediatrycznym. Placówka wzbogaciła się także o specjalistyczną karetkę do przewozu noworodków.
Nowy oddział został utworzony na pierwszym piętrze pawilonu nr 5 Szpitala Pediatrycznego, podlegającego bielskiemu Starostwu Powiatowemu. Trafiają tu młode osoby, często nastolatki po próbach samobójczych, pacjenci z rozpoznaną schizofrenią, zaburzeniami afektywnymi i adaptacyjnymi czy depresją.
Oddział liczący siedemnaście łóżek zapełnił się niemal natychmiast po jego otwarciu, co dobitnie pokazuje, jak bardzo był potrzebny. Do tej pory na terenie powiatu bielskiego i Podbeskidzia nie było takiej formy opieki medycznej, a potrzebujących jej niepełnoletnich pacjentów w większości leczono w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii w Centrum Pediatrii w Sosnowcu lub Szpitalu Psychiatrycznym w Lublińcu.
Pacjenci trafiający do oddziału w Bielsku-Białej mają zapewnione zajęcia terapeutyczne, terapię zajęciową, spotkania z psychologiem i konsultacje z lekarzem. Oddział dysponuje również zespołem pielęgniarsko-ratowniczym, który gwarantuje całodobową opiekę nad chorymi. W planie jest także uruchomienie szkolnych zajęć, dzięki czemu młode osoby przebywające na leczeniu unikną zaległości w nauce. Oddział ma charakter oddziału zamkniętego. Ze względu na jego specyfikę podopiecznych mogą odwiedzać opiekunowie prawni oraz upoważnione osoby w godzinach między 15 a 18.karetkaN4
Przypomnijmy, że sam budynek Szpitala Pediatrycznego przeszedł w ostatnim czasie gruntowną modernizację, dzięki czemu został przystosowany do nowych potrzeb. Na parterze już od lipca funkcjonuje Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Dzienny Oddział Psychiatryczny dla dzieci i młodzieży. Psychiatria dla osób niepełnoletnich jest zatem skupiona w jednym, odpowiednio do tego przygotowanym miejscu.
Bielski „Pediatryk” dysponuje już także własną karetką do przewozu noworodków, wcześniej miała pojazd wypożyczony. Nowa specjalistyczna karetka „N” kosztowała nieco ponad 500 tys. zł i została zakupiona w 80 procentach ze środków budżetu państwa, w pozostałej zaś części z funduszy Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej oraz własnych placówki.
Karetka jest wyposażona w inkubator transportowy z respiratorem, a także w pompy infuzyjne oraz nowoczesny sprzęt monitorujący. Służy do przewozu noworodków, w tym także wcześniaków, z miejsca urodzenia do ośrodka medycznego o wyższym stopniu referencyjności. Często są nią transportowane noworodki w stanie zagrożenia życia, między innymi z niewydolnością oddechową.

(RED)

starostaAndrzej Płonka,
starosta bielski:
Nasz Szpital Pediatryczny już od kilku lat spełnia rolę placówki daleko sięgającą poza obszar powiatu czy szerzej rozumianego regionu. Dzięki licznym nakładom finansowym stał się w pełni nowoczesnym szpitalem dziecięcym dla całej południowej części województwa śląskiego. Co ważne szczególnie, za sprawą zatrudniania wysokiej klasy fachowców i inwestowaniu w specjalistyczny sprzęt, leczenie osiągnęło tu już odpowiednio wysoki poziom.
Psychiatria dziecięca to kolejny etap podnoszenia jakości świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców regionu. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że od zdrowia psychicznego dzieci zależy dobra kondycja przyszłego społeczeństwa, a potrzeb w tym zakresie z roku na rok niestety przybywa. Mając to na względzie zdecydowaliśmy się na utworzenie w strukturze Szpitala Pediatrycznego miejsca kompleksowej opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Całodobowy oddział jest wprawdzie nowy i o krótkim jeszcze stażu, ale już zapewnia warunki maksymalnie sprzyjające powracaniu młodych pacjentów do zdrowia.