przedsiebiorcy (2)
Foto: Mat. UG Jasienica

Podziękowanie dla przedsiębiorców

Wigilijnym karpiem, kolędami i muzyką Gmina Jasienica dziękowała przedsiębiorcom za ich wkład w rozwój całej społeczności.
Doroczne przedświąteczne spotkania z przedsiębiorcami na stałe weszły do kalendarza gminy Jasienica. – Spotkania integrują naszą społeczność, są jednocześnie okazją do wypowiedzenia w szerszym gronie swoich uwag i potrzeb, związanych z funkcjonowaniem samorządu i przedsiębiorczości – wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna. – Cieszę się, że nasi mieszkańcy tak dobrze sobie radzą, są rzeczywiście przedsiębiorczy, odnoszą sukcesy. To przekłada się na dobrobyt całej naszej gminy – dodawał wójt, dziękując przedsiębiorcom za ich działalność.
Wójt życzył wszystkim mieszkańcom wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Dla uczestników spotkania grała kapela zespołu Dudoski oraz Blach Kapela. Wigilijnego karpia, którym częstowali się uczestnicy spotkania, przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jasienicy.

(UGJ)