Janowicka
Foto: Mirosław Łukaszuk. Chodnik, wybudowany wzdłuż odcinak ul. Janowickiej, znacznie poprawił bezpieczeństwo pieszych. W najbliższych latach przybędzie takich chodników wzdłuż głównych dróg.

Bestwina: Kolejny rok tworzenia

To będzie kolejny rok, w którym nie spadnie tempo inwestowania w trwałe rozwiązania, służące całej społeczności gminy Bestwina – zapowiada wójt Artur Beniowski.
Budżet na 2019 rok został już przygotowany. Jak wyjaśnia wójt, nie było powodów, aby zwlekać z jego uchwaleniem, dlatego przyjęcie zaplanowano jeszcze w grudniu. – To tym bardziej dla nas ważne, że już na początku roku będziemy składać wnioski o dofinansowanie naszych projektów, przygotowane w ostatnich miesiącach – dodaje.
Jedną z ważniejszych dziedzin, w jakich w ciągu dwóch lat wójt zamierza osiągnąć znaczący efekt, będzie projekt budowy chodników wzdłuż trzech głównych ciągów komunikacyjnych, w Bestwinie, Kaniowie i Janowicach. – Chodzi nam przede wszystkim o poprawę bezpieczeństwa pieszych mieszkańców naszych sołectw. Ruch samochodów wzrasta z roku na rok, a stale poprawiany stan nawierzchni ulic też przyczynia się do tego, że samochody jeżdżą szybciej. Dlatego zależy nam, aby jak najprędzej wybudować bezpieczne chodniki – mówi.
Plany przewidują budowę blisko 6 km chodników, co według obliczeń kosztorysowych ma pochłonąć ok. 7 mln zł. Inwestycja przewiduje nie tylko budowę chodników w tych miejscach, w których ich do tej pory nie było, ale również poprawę stanu istniejących części. Przy okazji zostanie poprawiona także infrastruktura drogowa na bocznych drogach dojazdowych.
Sporo w nadchodzącym roku będzie się dziać również w placówkach oświatowych. Zakończona w tym roku termomodernizacja kompleksu oświatowego w Bestwince – największa tego typu w regionie – przyniosła pozytywne efekty, toteż wójtowi zależy, aby podobnymi pracami objąć inne obiekty. Została przygotowana już dokumentacja na termomodernizację budynku przedszkola i biblioteki w Bestwinie. Na warty ok. 1 mln zł projekt również złożony zostanie wniosek o dofinansowanie. Gotowa dokumentacja umożliwi starania o pieniądze ze źródeł zewnętrznych w pierwszym okresie 2019 r.biblioteka
Największą jednak oświatową inwestycją w przyszłym roku będzie budowa sali gimnastycznej przy szkole w Janowicach, której koszt szacowany jest na ok. 4 mln zł. – Mamy świadomość, że będzie trudno nam zbudować salę bez wsparcia z zewnątrz, ale wszystko do wniosku o dofinansowanie mamy już przygotowane – mówi wójt Artur Beniowski. Przypomnijmy, że zaprojektowanie nowej, większej od dotychczasowej sali gimnastycznej, zbiegło się z reformą oświaty i powiększeniem liczby klas w szkołach podstawowych. Na to jednak budynek w Janowicach okazał się zbyt mały. Nowa sala i adaptowanie starej sali na klasy ułatwi naukę i jednocześnie zwiększy możliwości przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego.
Ze sportowych inwestycji należy się też spodziewać w 2019 r. budowy bieżni lekkoatletycznej na stadionie w Bestwinie. Jak wyjaśnia wójt, przeprowadzona ostatnio modernizacja płyty stadionu z montażem drenowania i nawodnienia boiska, będzie wstępem do prac budowlanych przy bieżni. Jeszcze w tym roku ma zostać rozstrzygnięty przetarg na wykonawcę inwestycji, prace mają ruszyć wiosną. To także projekt, na którego dofinansowanie gmina Bestwina złożyła wniosek.
W 2019 r. nie spadnie tempo również w działaniach na rzecz ekologii. Będzie gotowy duży projekt kanalizacji sanitarnej dla południowej części sołectwa Bestwina. Obejmie on ok. 1 tys. gospodarstw domowych, tym samym jego realizacja w znacznym stopniu przyczyni się do ochrony wód w tym rejonie. Gotowy projekt umożliwi przejście przez niezbędną procedurę i w kolejnym etapie starania o pozyskanie dofinansowania.
Z innych ekologicznych przedsięwzięć wójt Beniowski liczy na udaną kontynuację programu wymiany starych pieców. – W tym roku udało się pozbyć setki starych „kopciuchów”. Liczę, że w kolejnych dwóch latach uda się utrzymać to tempo, bo to znacznie poprawia jakość powietrza w naszej gminie – wyjaśnia wójt. Podobnie dobrze wójt ocenia tempo trwającej już od wielu lat akcji utylizacji azbestu z budynków prywatnych w gminie. Co roku z ok. 20-30 posesji znikają stare ocieplenia, zawierające ten szkodliwy element. Jeśli w najbliższych latach będzie podobnie, to do 2023 r. problem elementów azbestowych w gminie Bestwina zniknie całkowicie.

(Łu)

Beniowski maleArtur Beniowski,
wójt gminy Bestwina:
Nasze coroczne i wieloletnie plany tworzymy w ten sposób, aby wszystkie sołectwa naszej gminy rozwijały się równomiernie, w różnych dziedzinach. Zależy nam, by stwarzać właściwe warunki mieszkańcom do godnego, bezpiecznego życia i pracy. To oznacza, że stale w naszych zamierzeniach uwzględniamy rozwijanie infrastruktury publicznej, poczynając od ulic, kanalizacji, wodociągów, poprzez instytucje, takie jak szkolnictwo, wsparcie dla kultury i sportu, po służącą naszej społeczności działalność służb powiatowych czy wojewódzkich.
Podchodzimy do tego realnie, nasze plany opieramy przede wszystkim na możliwościach finansowych. Jednak warto podkreślić, że oprócz pieniędzy z własnego budżetu Gminy Bestwina, do tej pory pozyskiwaliśmy spore środki także z zewnątrz, co znacznie ułatwiało i przyspieszało inwestycje rozwojowe. Tak będzie również w najbliższym roku, bo przygotowane przez nas plany budżetowe mają mocno inwestycyjny charakter.