Kalinski 1
Foto: Mat. UG Kozy

Inauguracyjna sesja w Pałacu

W sali koncertowej Pałacu Czeczów w Kozach nowo wybrani radni oraz wójt gminy Jacek Kaliński wzięli udział w inauguracyjnej sesji pięcioletniej kadencji samorządowej.
Podczas sesji, jaka odbyła się w piątek 23 listopada, radni oraz wójt złożyli ślubowania, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym stanowiące faktyczne przejęcie obowiązków. W trakcie obrad na przewodniczącego Rady Gminy Kozy wybrany został jednogłośnie Miłosz Zelek, a jego zastępcami Dorota Kożuch i Ewa Naglik. Powołano również cztery komisje stałe – rewizyjną, skarg, wniosków i petycji, budżetowo-gospodarczą oraz oświaty, kultury, sportu i spraw socjalnych.
Nowy wójt gminy Jacek Kaliński podziękował mieszkańcom za zaufanie, a osobom najbliższym za wsparcie. Podkreślił, że przed nim trudne zadanie, aby sprostać oczekiwaniom mieszkańców. – Przez osiem lat jako radny dążyłem do tego, aby mieć jak najlepszy kontakt z mieszkańcami i godnie ich reprezentować. Jako wójt obiecuję podejmować takie działania, aby gmina zmierzała w kierunku ekonomicznego i społecznego rozwoju. Sprawą nadrzędną jest uczciwość wobec mieszkańców. Przed nami pięć lat ciekawej, ale też intensywnej pracy dla wspólnego celu, dla dobra gminy Kozy – stwierdził wójt w inauguracyjnym przemówieniu.
Z gratulacjami i życzeniami dla wójta oraz radnych na sesję przybyli poseł na Sejm Jacek Falfus i starosta bielski Andrzej Płonka.

(M)

W składzie Rady Gminy VIII kadencji na lata 2018-2023 znaleźli się: Leszek Baścik, Wojciech Dudys, Monika Groszek, Grzegorz Jędrzejas, Jarosław Konior, Dorota Kożuch, Mariusz Król, Władysława Malarz, Ewa Naglik, Agata Obajtek, Małgorzata Prochot, Mateusz Sołczykiewicz, Wiesław Ślosarczyk, Miłosz Zelek i Monika Zembowicz.