pracownie zielone
Foto: Sławomir Lewczak/Mat. UG Bestwina. Funkcjonalne zielone pracownie utworzone zostały w ostatnim czasie m.in. w szkołach na terenie gminy Bestwina.

Nabór na pracownie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił 5. edycję konkursów na utworzenie tzw. zielonych pracowni. Udział w nich wziąć mogą szkoły podstawowe i średnie oraz organy prowadzące placówki oświatowe na terenie województwa.
Konkurs „Zielona Pracownia_Projekt’2019” skierowany jest do szkół podstawowych (klasy 4-8) i średnich, które nie otrzymały dofinansowania w poprzednich edycjach. Obejmuje utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Ocenie wniosku złożonego przez daną placówkę podlegać będzie pomysł na zagospodarowanie pracowni – jej funkcjonalność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych. Maksymalna wysokość nagrody nie może przekroczyć 20 procent kosztu całkowitego wdrożenia projektu i stanowić kwoty wyższej niż 7,5 tys. zł. Termin składania wniosków upływa 31 stycznia br.
Z kolei organów prowadzących placówki oświatowe dotyczy konkurs „Zielona Pracownia’2019”. Mogą one uzyskać dofinansowanie dla podległych szkół podstawowych (kl. 4-8) bądź średnich w formie dotacji na utworzenie ekopracowni. Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota nie może być wyższa niż 30 tys. zł. Wnioski w tym przypadku przyjmowane będą od 15 do 29 marca br.
Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty dla wnioskodawców dostępne są na stronie internetowej www.wfosigw.katowice.pl.

(R)