Dzien pracownika
Foto: Alina Macher/Mat. Starostwa Powiatowego

Święto pracownika socjalnego

Starosta bielski Andrzej Płonka, w ramach obchodów dnia pracownika socjalnego, we wtorek 27 listopada spotkał się z dyrektorami placówek pomocy społecznej w powiecie.
– Jestem dumny, że mam w swoim gronie osoby, które poprzez codzienną pracę są gotowe do poświęceń i szukania rozwiązań, by móc nieść pomoc każdemu człowiekowi – stwierdził na wstępie spotkania starosta Andrzej Płonka.
Wraz z wicestarostą Grzegorzem Szetyńskim na ręce dyrektorów przekazał wszystkim pracownikom gratulacje i wyrazy wysokiego uznania. – Życzymy, by pomoc drugiemu człowiekowi stała się prawdziwym spełnieniem i przynosiła satysfakcję z wykonywanej pracy – dodał starosta bielski.
Zwrócono uwagę, że praca w jednostkach pomocy społecznej to szczególna misja, wymagająca wyjątkowej zdolności zrozumienia drugiego człowieka, empatii, ducha otwartości, życzliwości oraz cierpliwości i wytrwałości. Dlatego nie jest łatwo pracować w służbach pomocowych, trzeba do tego specjalnych kompetencji, profesjonalizmu i siły charakteru. Podkreślono jednocześnie, jak ważną rolę spełniają organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie cyklicznie spotkania dyrektorów jednostek pomocowych, będące swego rodzaju forum wymiany doświadczeń i wzajemnej edukacji.

(AM)