BDI Kozy
Foto: MN

Zielone światło dla obwodnicy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie przystąpi wkrótce do projektowania budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. To strategiczne rozwiązanie także dla gminy Kozy, prowadzące do przeniesienia ruchu tranzytowego poza centrum miejscowości.
Potrzeba budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej na trasie z Bielska-Białej w kierunku Krakowa wskazywana jest od wielu lat. Dotąd jednak, mimo zainteresowania znacznej części środowiska, w tym samorządu Kóz, nie było możliwości, aby inwestycja faktycznie ruszyła. Rozpoczęcie procedury uruchamiającej projektowanie drogi blokowała gmina Wadowice. Sytuacja zmieniła się po ostatnich wyborach samorządowych, gdy nowy burmistrz Bartosz Kaliński (przypadkowa zbieżność nazwisk z wójtem Kóz), wycofał skargę gminy do sądu administracyjnego dotyczącej powstania BDI, złożoną przez jego poprzednika.
Inwestycja, za realizację której odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, ma charakter ponadregionalny. Trasa rozpoczyna się w Bielsku-Białej (węzeł Suchy Potok – połączenie S1 i S52), a kończy w Głogoczowie (węzeł Głogoczów – włączenie BDI do DK7). Liczy ok. 61 kilometrów, obejmując 12 gmin z obwodnicami dla sześciu miejscowości – kolejno Kóz, Kęt, Bulowic, Andrychowa, Wadowic oraz Kalwarii Zebrzydowskiej.
Planowana inwestycja będzie polegać na utworzeniu dwujezdniowej drogi ekspresowej, odciążającej intensywny ruch tranzytowy na drodze krajowej DK52. Zakres prac dotyczy m.in. wykonania węzłów, budowy mostów, wiaduktów, estakad, tuneli i przepustów oraz trzech Miejsc Obsługi Pasażerów. Zaplanowano także zabezpieczenia akustyczne oraz przejścia dla zwierząt. Budowa ma się odbywać w pięciu etapach, ta w największym stopniu dotycząca gminy Kozy to odcinek od Bielska do Kęt o długości 10,5 km.

(MA)

Kalinski 1Jacek Kaliński,
wójt gminy Kozy:
Informacja o braku przeciwwskazań dla budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej to z punktu widzenia naszej gminy bardzo pozytywna wiadomość. Inwestycja ta ma stanowić w regionie, w tym również uwzględniając naszą miejscowość, rozwiązanie komunikacyjne o strategicznym znaczeniu.
Ruch przez drogę krajową na terenie Kóz jest wzmożony i to niezależnie od pory roku czy dnia. Dojazd do Krakowa czy powrót w kierunku Kóz przysparza wielu trudności kierowcom przemierzającym tę trasę. Dotychczasowe duże natężenie ruchu zagraża niewątpliwie bezpieczeństwu, a trzeba pamiętać, że w przypadku naszej gminy często ciężkie pojazdy przejeżdżają przez ruchliwe centrum miejscowości.
Jesteśmy zatem żywo zainteresowani tematem i przygotowani zarazem na to, aby w przypadku rozpoczęcia działań związanych z budową BDI, dopomóc na miarę potrzeb w realizacji tak ważnego zadania.