droga
Foto: Łu. Ul. Witosa w Bestwinie zyska w tym roku chodnik także na odcinku, w którym do tej pory go brakowało.

Bestwina: Drogi i chodniki w przygotowaniu

Wczesną wiosną na terenie gminy Bestwina rozpoczną się prace obejmujące drogową infrastrukturę.
Rozstrzygnięty został już przetarg na budowę chodnika wzdłuż ulicy Dankowickiej w Kaniowie, który obejmie odcinek długości ok. 1 km od skrzyżowania w Kaniowie w kierunku Dankowic. Koszt zadania jest znaczny, wynosi blisko 2 mln zł, w całości zostanie pokryty ze środków budżetu Gminy, a to z powodu szerokiego zakresu przewidzianych prac. Prócz budowy chodnika zaplanowano m.in. powstanie kanalizacji deszczowej oraz oddzielenie chodnika od drogi niewielkim pasem zieleni. Zakończenie tej inwestycji przypada na okres wakacyjny.
Budowę chodnika założono także na ul. Witosa w Bestwinie w kierunku Kaniowa i Bestwinki, na odcinku ok. 1 km, na którym obecnie go brakuje. Jeszcze w lutym ma zostać ogłoszony przetarg na tę inwestycję, wiosną miałyby rozpocząć się prace. – To o tyle ważne, że jest to jedna z bardziej ruchliwych dróg w gminie, a bezpieczeństwo naszych mieszkańców stanowi absolutny priorytet – mówi wójt Artur Beniowski.
Kolejnym zadaniem w zakresie infrastruktury drogowej jest remont ul. Rzecznej w Bestwince. W ub.roku w tym rejonie wykonane zostało już odwodnienie i wymiana przepustu, teraz położona będzie nowa nakładka asfaltowa. Gmina przeznaczy na ten cel ok. 600 tys. zł z własnego budżetu.

(M)