Kozy liczba

Coraz więcej mieszkańców gminy Kozy

Liczebność gminy Kozy na koniec 2018 roku uległa zwiększeniu w porównaniu do roku poprzedniego o 39 osób – to jedna z najważniejszych informacji wynikających z oficjalnie przedstawionych danych. Czyni to Kozy niezmiennie najliczniej zamieszkałą wsią w Polsce.

  • 12 941 mieszkańców gminy Kozy, w tym 6213 to mężczyźni, a 6728 kobiety,
  • 12 772 osoby zameldowane na pobyt stały,
  • 409 par z minimum 20-letnim stażem małżeńskim,
  • 138 urodzenia, po 69 dziewczynek i chłopców,
  • 130 zawartych związków małżeńskich,
  • 117 zgonów, w tym 60 mężczyzn i 57 kobiet,
  • 86 sporządzonych aktów małżeństwa.