powiat kultura (1)
Foto: Mirosław Łukaszuk. Medale 20-lecia Powiatu Bielskiego dla twórców kultury otrzymali m.in. Bogdan Kocurek, dyrektor Książnicy Beskidzkiej, Jolanta Danek, wicedyrektor MGOK w Wilamowicach, Marek Małecki, dyrektor Domu Kultury w Kozach, Aleksander Nowak, dyrektor MGOK w Wilamowicach, poeta Juliusz Wątroba, malarz Florian Kohut oraz aktor Kuba Abrahamowicz.

Podziękowania animatorom kultury

Podczas Noworocznego Spotkania z Twórcami i Animatorami Kultury starosta Andrzej Płonka i przewodniczący Rady Powiatu Bielskiego Jan Borowski nagrodzili twórców i animatorów kultury.

powiat kultura (2)

Gratulacje złożono kierownikom zespołów, które obchodziły jubileusz: Janinie Rosiek z Amatorskiego Chóru „Cantica” z Bystrej, Danucie Pawlus z Zespołu Regionalnego „Jaworze”, Januszowi Kobzie z Zespołu Regionalnego „Dudoski” oraz Alicji Dusik z Zespołu Regionalnego Pieśni i Tańca „Wilamowice”.

powiat kultura (3)

Wyróżnienia przyznano animatorom kultury, m.in. Annie Puczce oraz Magdalenie Wodniak-Foksińskiej z Bestwiny, Jadwidze Grygierczyk, Marii Kubik, Tomaszowi Januszowi oraz Jackowi Cwetlerowi z Czechowic-Dziedzic, Krzysztofowi Przemykowi z Jasienicy, a także Ryszardowi Stanclikowi oraz Andrzejowi Śliwce z Jaworza.

powiat kultura (4)

 

powiat kultura (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wśród wyróżnionych animatorów kultury znaleźli się także m.in. Adam Hałat z Kóz, Barbara Gacek i Maria Tolarczyk z Porąbki, Edward Kruczek i Zofia Górna ze Szczyrku, Anna Sznajder i Bożena Tobiasz z Wilkowic, Beata Nycz oraz Cecylia Puzoń z Wilamowic.

Za współorganizację wydarzeń ze Starostwem Powiatowym uhonorowani zostali Zygmunt Gawlas i Henryk Skrzyżala za organizację Zjazdu Towarzystw Regionalnych w Rudzicy, Alicja Raszka-Micherdzińska, sekretarz Gminy Wilkowice, oraz Agnieszka Sech, dyrektor GOK „Promyk” w Bystrej za pomoc w organizacji Diecezjalno-Powiatowo-Gminnych Dożynek w Bystrej, a także Anna Jezierska, dyrektor GOK w Porąbce za współpracę przy organizacji Święta Powiatu Bielskiego w Porąbce.