ATH BB

Stypendium za wybitne osiągnięcia

Student inżynierii materiałowej Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska ATH Tobiasz Gabryś został laureatem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Tobiasz Gabryś to twórca granulek z celulozy, które przygotował jako swoją pracę inżynierską. Jak wyjaśnia, to rodzaj nawozów sztucznych, charakteryzujących się długim okresem rozkładu, co też oznacza, że działają przez dłuższy czas w porównaniu z typowymi nawozami. To jeden z czynników, który sprawia, że granulki są równocześnie bardziej przyjazne dla środowiska od innych tego typu substancji. Przy ich wytwarzaniu wykorzystywał dobrze wyposażoną pracownię Wydziału, m.in. pompę infuzyjną. Wraz ze swoją promotor za granulki otrzymał patent.
Tobiasz Gabryś jest członkiem Koła Naukowego „Polimer” działającego na Wydziale i właśnie w tej roli wystąpił w ogólnopolskim konkursie kół naukowych w Szczecinie, gdzie jego projekt zdobył I miejsce.
Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 przyznawane są studentom i doktorantom z całej Polski, najwyżej ocenionym przez zespół złożony z 24 ekspertów, reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Osoby, które otrzymały stypendium, uzyskały co najmniej 9 punktów – w przypadku studentów, oraz 61 punktów – w przypadku doktorantów.

(R)