oplatek szczyrk
Foto: Arch. UM Szczyrk

Tłumnie na opłatku w Szczyrku

Przedstawiciele środowisk kulturalnych, sportowych, religijnych i samorządowych działających w gminie Szczyrk w poniedziałek 7 stycznia wzięli udział w noworocznym spotkaniu opłatkowym.
W takiej formule opłatek w Szczyrku zorganizowany został już po raz trzeci, co też ponownie spotkało się z pozytywnym odzewem. Do hotelu Alpin przybyło aż 240 osób, w tym przede wszystkim reprezentantów wielu organizacji działających na terenie miasta.
Życzenia obecnym złożył burmistrz Antoni Byrdy, który podkreślił, że szczyrkowskie środowisko coraz bardziej się integruje, a to przekłada się na wspólne inicjatywy służące rozwojowi Szczyrku. – Wcześniej spotkania opłatkowe każdy w zasadzie organizował osobno. Tej integracji jednak wyraźnie brakowało. Po wysokiej frekwencji widać, że pomysł świetnie się przyjął – mówi burmistrz miasta.
Noworoczne spotkanie było zatem dla mieszkańców aktywnych w gminnej społeczności okazją do licznych rozmów. Gościom przygrywał m.in. w tradycyjnym góralskim klimacie szczyrkowski zespół „Ondraszek”.

(M)