szwed (7)

Senior Plus w regionie

W tym roku w regionie powstanie 250 nowych domów i klubów dla seniora, dzięki dofinansowaniu z rządowego programu „Senior Plus” – zapowiada Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, a zarazem bielski poseł PiS.
Odpowiednie fundusze trafią m.in. do gminy Bielsko-Biała. W tym wypadku łącznie z 522 tys. zł kwota 300 tys. zł zostanie przekazana na utworzenie dziennego klubu, 150 tys. zł na klub oraz 72 tys. zł na dalsze funkcjonowanie klubu w ramach modułu II. Z kolei do gminy Wisła trafi 150 tys. zł, a do gminy Kobiór – 144 tys. zł. Zaś na dalsze funkcjonowanie w ramach modułu drugiego dla gminy Żywiec przeznaczonych będzie 43 560 zł, Węgierska Górka otrzyma 19,2 tys. zł, Wilamowice – 68,4 tys. zł, Ujsoły – 16 tys. zł oraz Czechowice-Dziedzice – 108 tys. zł.
Stanisław Szwed dodaje, że w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostały jeszcze środki w tej edycji programu „Senior Plus”. – To dobra informacja dla tych samorządów, które jeszcze nie zdecydowały się na złożenie oferty – mówi odpowiedzialny za program wiceminister Stanisław Szwed.
Wieloletni program „Senior Plus” Ministerstwo kieruje do jednostek samorządu terytorialnego. Jego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W ramach programu zostaje rozbudowywana sieć Dziennych Domów oraz Klubów „Senior Plus”.
O dofinansowanie ubiegać mogą się gminy, powiaty i samorządy województw. Dotacja może być przeznaczona na utworzenie i wyposażenie Dziennych Domów i Klubów „Senior Plus”. W pierwszym przypadku dofinansowanie może wynieść maksymalnie 300 tys. zł. Z kolei na utworzenie klubów dla seniorów można dostać 150 tys. zł dotacji. W ten sposób sfinansowane może być nawet 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

(MP)